Update2 : Radarcontrole veroorzaakt dodelijk ongeval (Update)45154x

Zondag 12 september 2010 om 16:24 uur werd er een melding aan Flitsservice.nl doorgegeven dat er op de A28 ter hoogte van hectometerpaaltje 146.2 een radarcontrole stond.

De exacte locatie van deze controle is door een Flitsservice.nl vrijwilliger bevestigd.

Vanmorgen bereikte ons het volgende bericht:

Motorrijder komt om leven bij ongeval

Zondagavond rond 19.15 uur is een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeval op de linkerbaan van de A28. Tijdens het inhalen van een auto raakte hij de motorrijder die voor hem reed en kwam daarbij ten val. Daarbij liep hij zodanige verwondingen op dat hij daaraan ter plaatse is overleden.

Tijdens de afhandeling van het verkeersongeval, waaronder het onderzoek van de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse, is het verkeer vanaf de afrit Pesse omgeleid. Rond 22.00 uur is de A28 weer vrijgegeven.

BRON: Politie Drenthe

Met geen woord wordt erover gerept dat er ter hoogte van het ongeval een radarcontrole stond, die meteen erna ingepakt werd. Ook niet tegen RTV Drenthe wordt door de politiewoordvoerder gemeld dat er een controle ernaast stond en dat dit van invloed is geweest. Het kan ook niet zo zijn dat ze dit niet wisten. Natuurlijk wist de politie Drenthe wat de rol van de radarcontrole is geweest: Afleidend, precies waar de politie nog intensiever op controleert tegenwoordig. Totdat ze zelf voor de afleiding zorgen, dan blijft het stil.
Zie ook deze video op Youtube.

De politie Drenthe bevestigt ons na telefonisch contact dat er inderdaad een radarcontrole aanwezig was. De controleur heeft meteen getracht tesamen met de andere motorrijder, eerste hulp te bieden, helaas tevergeefs. Hij heeft vervolgens de radar ingepakt en is, nadat ambulance en collega's ter plaatse kwamen vertrokken.

Tevens meldt de politie ons "dat onze conclusie te voorbarig is en dat het ongeluk nog in onderzoek is". Met alle respecht, politie Drenthe, maar 1+1 is toch echt 2. Dat is onze conclusie. Het is te toevallig dat een motorrijder 200 meter na een radarcontrole dood op de snelweg ligt. Ze hebben het geprobeerd te verbergen en te verzwijgen. Onwaardig, voor een instituut als politie.

We hebben inmiddels contact gehad met de voorste motorrijder. Wat is er gebeurd: Ze waren die dag op toertocht geweest en nu op weg naar huis. Ze rijden over de A28 geschakeld zoals dat dan heet en de voorste wilde een auto gaan inhalen. Op dat moment ziet hij de radarcontrole en laat instinctief z'n gas los. Vervolgens merkt hij een duw in zijn rug op en ziet in z'n spiegel z'n motormaatje onderuit gaan. Die is tegen de vangrails gegleden. Waarom hij de snelheidsreductie niet waarnam is een raadsel. Vermoeid? Ook de aandacht op de controle gericht? We zullen het nooit weten.
De achterste motorrijder, vader van 2 jonge kinderen, was op slag dood. Dankzij een instinctieve reactie op een radarcontrole.

Regelmatig gebeuren er ongevallen bij radarcontroles door automobilisten die abrupt op de rem staan. Het is ook niet zo dat de politie dit niet weet. We hebben ze in het verleden gewaarschuwd.
En niet alleen wij hebben dit geroepen. Ook de Stichting Wetenschappenlijk Onderzoek Verkeersveiligheid meldde in 2004 al wat de nadelige effecten zijn van radarcontroles:

SWOV wil onderzoek naar de onveiligheid van snelheidscontroles

http://www.swov.nl/rapport/R-2004-04.pdf

Pagina: 47 (49 in PDF)

Een oorzakelijk verband tussen de toegepaste
methode en het ontstaan van ongevallen is daarmee niet aangetoond, maar
vrijwel iedere automobilist kent het verschijnsel van afremmen bij het
naderen van een flitspaal. En soms gebeurt dat afremmen tamelijk abrupt.
De homogeniteit van de verkeersstroom kan daardoor worden verstoord,
zeker wanneer de flitspaal (te) laat wordt waargenomen of wanneer sommige
bestuurders de flitspaal wel waarnemen en andere niet. De kans op kop-staartbotsingen
neemt daardoor toe. In extreme gevallen, zoals bij een hoge rijsnelheid
en/of een glad wegdek, kan de bestuurder zelfs de macht over het stuur
verliezen en in een sloot belanden of tegen een obstakel botsen.


Ook in de internationale literatuur is dit verschijnsel gesignaleerd,
maar onderzoek naar het effect ervan op de ongevalskans is tot nu toe
niet uitgevoerd (Elvik & Vaa, 2004). Zulk onderzoek is wel gewenst,
temeer omdat ook uit sommige evaluatieonderzoeken naar het effect van
roodlichtcamera's naar voren is gekomen, dat deze tot een toename van
kopstaartbotsingen kunnen leiden (McGee & Eccles, 2003). Een dergelijk
onderzoek lijkt, op basis van het bestand van geregistreerde ongevallen,
ook op korte termijn uitvoerbaar.


Voor diegenen die roepen: "Hadden ze maar niet te hard moeten rijden", het maakt niet uit of ze wel of niet de maximum snelheid overtreden.
Ook mensen die op de limiet of eronder rijden willen uit reflex pardoes op de rem trappen. Uit schrik, uit angst voor een boete? Doordat mensen dat doen onstaan vaak ook files

De oplossing is verhoging van de marge waarop geflitst wordt. Wij pleiten er voor dat er pas bij 20 km/u overschrijding geflitst wordt op snelwegen. Hierdoor voorkomen we de vele "net iets te hard" boetes en zullen mensen veel minder paniekerig reageren bij een controle.


Cijfers CJIB: Iets te hard rijder is de melkkoeDe cijfers spreken voor zich....

Het liefst zien wij dat er meer controle is door verstandige agenten in (on)opvallende politieauto's en/of motoren die verder kijken dan alleen de naald op de snelheidsmeter. Die naar rijgedrag kijken en diegenen eruit halen die daadwerkelijk de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Verkeersveiligheid kan je niet uitdrukken in kilometers per uur.
Bron:  Flitsservice.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram