Van Geel krijgt `(Brand)stof tot nadenken`

 

Veel Nederlanders denken dat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren verslechterd is. De cijfers laten zien dat dit niet waar is. Zo nam de emissie van fijnstof en van stikstofoxiden door het wegverkeer sinds 1990 af met bijna 40 procent. Dat ondanks de in dezelfde periode sterk toegenomen automobiliteit.
Deze cijfers zijn te vinden in de publicatie “(Brand)stof tot nadenken” die de Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit vandaag tijdens het Brandstofcongres van de BOVAG overhandigde aan staatssecretaris Pieter van Geel van VROM.Luchtkwaliteit, CO2-problematiek en verkeersemissies houden de gemoederen flink bezig, ook bij het grote publiek. In “(Brand)stof tot nadenken” worden 25 vragen beantwoord over de relatie tussen brandstoffen, voertuigtechniek, verkeer en milieu. In de discussies daarover ontbreekt het volgens vaak aan kennis van de materie.BOVAG en de RAI Vereniging willen met dit boekje bijdragen aan een vruchtbare discussie, want effectieve besluiten moeten gebaseerd zijn op juiste gegevens. Nu berusten meningen nog regelmatig niet op feiten.
“(Brand)stof tot nadenken” bevat een schat aan informatie over brandstoffen (biodiesel, ethanol, benzine, waterstof, aardgas, ppo), uitlaatgasemissies, technologische ontwikkelingen om uitstoot te reduceren (katalysatoren, roetfilters) en over accijnzen, brandstofprijzen en de historische ontwikkeling van de automobiliteit.Geïnteresseerden zijn van harte welkom om “(Brand)stof tot nadenken” te tanken op www.bovag.nl en op www.raivereniging.nl.

 
 
Bron: Rai Vereniging
 
  29-11-2005  


|

FlitsKaart