Variabele snelheid biedt uitkomst

 

De gunstige effecten van dynamische maximumsnelheden smaken naar meer. Rijkswaterstaat laat nieuwe proeven uitvoeren.

Meer dynamische snelheden zorgen voor veiliger en schoner verkeer. Sneller rijden als het kan, langzamer als het moet. Onder dat motto heeft Rijkswaterstaat de afgelopen jaren op veel plaatsen in ons land dynamische maximumsnelheden ingevoerd. In geval van een ongeluk of een ander incident wordt het naderend verkeer gewaarschuwd en tegelijkertijd geadviseerd de snelheid te minderen tot 70 of 50 kilometer per uur. Daarnaast kunnen ook extreme weersomstandigheden aanleiding zijn om de normale snelheidslimiet te verlagen.

De effecten van deze maatregel zijn gunstig – niet alleen voor de doorstroming maar (daarmee) ook voor het milieu. Dat is reden voor Rijkswaterstaat om na te denken over andere toepassingen van hetzelfde principe, niet meer uitsluitend vanwege de verkeersveiligheid maar ook voor het milieu en een optimaal weggebruik.

De komende maanden gaat Rijkswaterstaat verschillende ideeën voor de dynamisering van snelheden onderzoeken op verschillende trajecten in Nederland. De eerste proeven zijn in januari van start gegaan op de A1 (waar vooral gestreefd wordt naar verkorting van de reistijden op rustige tijdstippen) en de A12 en de A58 (waar vooral gelet zal worden op de effecten met betrekking tot de luchtkwaliteit). Daarnaast verricht Rijkswaterstaat een verkenning naar de uitvoering van gelijksoortige proeven, ook gericht op verbetering van de luchtkwaliteit, op de A12 bij Voorburg, en op de A20 bij Rotterdam, in beide gevallen ter vervanging van de vaste snelheidslimiet van 80 km/u. In de zomer zal hetzelfde gebeuren op de A12 tussen Gouda en Woerden, voor het verkeer in de richting Utrecht. Vrijwel alle proeven lopen door tot het eind van dit jaar; de eerste evaluatieresultaten komen echter al in de loop van het jaar beschikbaar.

De proeven sluiten aan bij het streven van Rijkswaterstaat om te komen tot ‘verkeersmanagement’, het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van vraag en aanbod op de weg, zodat de wegen optimaal benut kunnen worden.

 
 
Bron: De Pers
 
  3-10-2009  


|

FlitsKaart