Veel nieuwe verkeersregels in 2008

 

Veel nieuwe verkeersregels in 2008

* Apk elke twee jaar
* Nieuw rijexamen
* Skaters op het fietspad
* Belverbod snorfietsers
* Bromfietsers 45 km/u op rijbaan
* Maximaal 6 km/u voor scootmobielen

In het nieuwe jaar wordt een enorme reeks nieuwe en soms ingrijpende verkeersregels van kracht. Alle weggebruikers krijgen hiermee in 2008 te maken. Omdat een aantal maatregelen heel sterk met elkaar verband houdt, kunnen niet alle regels al op nieuwjaarsdag worden ingevoerd en is het dus goed opletten geblazen welke wanneer gaan gelden.

Vanaf 1 januari worden auto’s en lichte bedrijfswagens die op benzine rijden en vanaf 1 januari 2005 nieuw op de weg kwamen, niet meer elk jaar apk-gekeurd. Dus zijn ze vanaf 1 januari 2009 weer aan de beurt en niet in 2008.

Pas als de auto acht jaar of ouder is, geldt er weer een jaarlijkse apk. Voor klassiekers van vóór 1 januari 1960 vervalt de apk-plicht helemaal. Personenauto’s van 30 jaar en ouder hoeven nog maar eens in de twee jaar te worden gekeurd.

Rijexamen

Aan de hand van het op nieuwjaarsdag ingevoerde nieuwe theorie-examen voor het autorijbewijs geldt er vanaf 1 april ook een vernieuwd rijexamen waarin het vooral draait om zelfstandig rijden, gevaarherkenning, file rijden en milieubewust rijgedrag. Brom- en snorfietsers en brommobielers krijgen in de loop van het jaar voor het eerst te maken met een praktisch rijexamen.

Het verbod op bellen met een mobieltje in de hand wordt uitgebreid naar snorfietsen omdat ze in gebruik en snelheid op brommers lijken. Alleen fietsers en rolstoelen zonder motor blijven hiervan uitgezonderd. Een verbod voor hen wordt niet nodig gevonden.

De snelheidslimiet voor brommers op de rijbaan binnen de bebouwde kom gaat omhoog van 30 naar 45 km per uur. Dat geldt ook voor gehandicaptenvoertuigen met een motor. Daardoor wordt het verschil in snelheid met auto’s kleiner, wat goed is voor de veiligheid en de doorstroming.

Skaters

Skaters – die in wettelijke zin voetgangers zijn en blijven – hoeven niet langer op het voetpad of het trottoir te blijven. Ze mogen voortaan ook voor het fietspad kiezen en rijden daar dus niet meer illegaal. Op die manier vallen skaters niet meer tussen wal en schip.

Racen met scootmobielen en andere gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen in voetgangersgebieden en op trottoirs mag niet meer, want er gaat daar voor hen een limiet van 6 km per uur gelden. Hiermee komt een eind aan situaties die voor voetgangers gevaarlijk kunnen zijn. Bovendien moeten ook rolstoelen voortaan voor- en achterlicht hebben in het donker en bij slecht zicht overdag.

Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen gaan ook verplicht gebruikmaken van voorsorteerstroken als ze zich op de rijbaan bevinden, zoals dat voor automobilisten en bromfietsers al het geval was.

Op wegen met permanente witte strepen en tijdelijk van een andere kleur (bijvoorbeeld geel), zijn alleen die met een afwijkende kleur geldig. De discussie over (dubbele) doorgetrokken strepen in het midden van de weg om inhalen tegen te gaan, wordt definitief beëindigd door vast te leggen dat deze in elke situatie niet links mogen worden overschreden.

Als bij files en wegwerkzaamheden de maximumsnelheid op matrixborden boven de snelweg wordt aangegeven, dan moet altijd die (lagere) snelheid worden opgevolgd en niet de maximumsnelheid die eventueel op borden langs de weg staat aangegeven.

Automobilisten die bij een file een lange gecombineerde invoeg- en uitrijstrook nog wel eens willen gebruiken om verderop weer in te voegen, zijn voortaan strafbaar. Want geregeld gaat worden dat ze verplicht zijn vanaf de op de rijstrook aangebrachte pijlen een eenmaal gekozen richting te blijven volgen.

Parkeerschijf

Gebruikers van een parkeerschijf in een blauwe zone moeten erop bedacht zijn dat deze uitsluitend goed zichtbaar achter de voorruit mag worden geplaatst en dus niet meer achter de zijruit of op de hoedenplank bij de achterruit.

Omdat de tijd van aankomst op de parkeerschijf alleen met de hand mag worden ingesteld, worden schijven die automatisch de tijd verzetten, verboden. Wat wel mag, is dat het aankomsttijdstip naar boven wordt afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur.

Voor kampeerauto’s (boven 3500 kg) geldt voortaan altijd een snelheidslimiet van 80 km per uur, waarbij het er niet meer toe doet of de kampeerauto is gebaseerd op een personenauto of een vrachtwagen. Verder is nadrukkelijker bepaald dat passagiers tijdens het rijden alleen op een deugdelijke zitplaats mogen worden vervoerd en dus niet op een zithoek in de kampeerauto.

 
 
Bron: De Telegraaf (abonnee gedeelte)
 
  1-6-2008  


|

FlitsKaart