Veilig Verkeer Nederland heeft geen probleem meer met 130 km-wegen

 

Veilig Verkeer Nederland heeft geen bezwaren meer tegen de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur. VVN zegt dat de vrees dat er daardoor meer ongelukken zouden gebeuren ongegrond is gebleken. "Op wegen waar nu 130 mag worden gereden is het aantal ongelukken niet gestegen ten opzichte van de 120 kilometerwegen", zegt een woordvoerder van VVN.

De woordvoerder wijst er wel op dat de reistijd nauwelijks korter is geworden sinds de invoering van de nieuwe maximumsnelheid. Vijf jaar geleden had de Afsluitdijk de primeur, inmiddels mag op zo’n 60 procent van de Nederlandse snelwegen 130 kilometer per uur worden gereden.

De meeste ongelukken gebeuren op de 80 kilometerwegen en in de bebouwde kom. VVN gaat de komende jaren proberen om deze wegen en gebieden veiliger te maken.

=====
BNR.nl schreef: Verkeersveiligheid 130 km-wegen onbekend

Er zijn nauwelijks gegevens over ongevallen op 130 kilometerwegen waardoor de effecten voor de veiligheid niet gemeten kunnen worden. En dat moet per direct veranderen, zeggen de ANWB en andere verkeersdeskundigen.

Het was een van der eerste plannen die Schultz als minister invoerde: een maximumsnelheid van 130 km per uur op de snelweg. Nu, vijf jaar later, maken critici de balans op: wat zijn de effecten voor de verkeersveiligheid?

Omdat er nauwelijks data bekend zijn over eventuele ongevallen op 130 kilometerwegen kan die vraag niet beantwoord worden. Ferry Smit van ANWB: “De ongevallenregistratie laat te wensen over. De evaluatie mag velen malen duidelijker en zorgvuldiger worden uitgevoerd, zodat de effecten van een 130 kilometerweg duidelijk worden”.

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de Universiteit van Delft heeft twee verklaringen voor het ontbreken van de gegevens: “Het kan zijn dat de informatie wel verzameld is, maar dat er geen prikkels zijn bij de overheid om dit bekend te maken. Een andere reden kan zijn er verzuimd is om gegevens te verzamelen. Dat laatste vind ik heel erg gek. Zeker bij zo’n politiek omstreden onderwerp”, zegt Van Wee.

Geluidsfragment: "De ongevallenregistratie laat te wensen over"

Volgens Rijkswaterstaat is met onderzoek haast niet vast te stellen of er een causaal verband bestaat tussen de maximumsnelheid en het aantal verkeersslachtoffers. “Het is te complex want er spelen heel veel factoren mee”, zegt het overheidsorgaan. Maar daar is Van Wee het niet mee eens: “Je kunt het gewoon meten. Je kan van alle ongevallen gegevens verzamelen. Bijvoorbeeld hoe vaak het heeft plaatsgevonden. En wat was de oorzaak? Et cetera”.

D66 wil zo snel mogelijk cijfers zien
Ook D66-Kamerlid Salima Belhaj vindt het vreemd dat er geen cijfers zijn. "Volgens mij is het niet ingewikkeld om dit te registeren. Ik denk dat dit al wel gebeurd, al is het maar vanwege de verzekeringsmaatschappijen die willen weten hoe een ongeluk is ontstaan. Zaken als weersomstandigheden en de snelheid worden opgenomen in politierapporten, dus het is een kwestie van die gegevens verzamelen en bekendmaken."

Geluidsfragment: D66-Kamerlid Salima Belhaj: "Vreemd dat dit niet op orde is"

D66 wil dan ook zo snel mogelijk minister Schultz vragen om de cijfers bekend te maken. Belhaj: "Het zou me niet verbazen als er verschil is tussen het aantal ongevallen op wegen met 120 km per uur als maximumsnelheid en 130 km-wegen. Voor de jaarlijks 570 dodelijke slachtoffers en de 20.000 mensen die ernstig letsel overhouden aan ongelukken is het belangrijk dat we een goede oplossing bedenken."

Bron: BNR
=====

 
 
Bron: NOS
 
  3-1-2016  


|

FlitsKaart