Veiligheid opvoeren door inzet lasergun

 

ENSCHEDE - Om de racerij in woonwijken tegen te gaan, wordt in Enschede-West sinds kort een lasergun ingezet. De bedoeling is dat de politie met behulp van het apparaat, dat op twee kilometer afstand de snelheid van een voertuig kan meten, tenminste twee keer per week controleert.In Enschede-West vinden ongeveer duizend ongelukken per jaar plaats. Het hoogste aantal in de regio. En daar moet een eind aan komen. Bij het gros van de aanrijdingen is een te hoge snelheid de 'boosdoener'.
Vooral in dertig kilometerzones wordt nogal eens de hand gelicht met de voorgeschreven snelheid. 'Veel automobilisten zijn daar nog niet aan gewend', geeft Peter Colijn, wijkagent in Boswinkel, als reden op voor het soms ongedisciplineerde gedrag van automobilisten. Vooral in straten die redelijk breed zijn maar ingericht zijn als dertig kilometerzone, zoals bijvoorbeeld de B.W. ter Kuilestraat, de Europalaan en de Dennenweg, wordt soms nog veel hard gereden. Dat is ook al bij de controles gebleken. In Boekelo daarentegen houden automobilisten zich in woonwijken wel aan de snelheid. 'Bij de laatste controle daar hebben we geen enkel proces-verbaal hoeven uit te schrijven', licht Colijn toe.
Een brede 30km/u weg. Hier horen inderdaad kinderen te spelen....

Omdat in de dertig kilometerzones vaak kinderen spelen, is er sprake van onveilige situaties. De politie in West zal daarom niet schuwen om overtreders een bekeuring te geven. Bij de eerste twee controles werden alleen waarschuwingen uitgedeeld. Daarna kende de politie geen pardon er zijn al legio bonnen uitgeschreven. Bij tien kilometer te hard rijden binnen de bebouwde kom moet nu 39 euro neergeteld worden. Colijn benadrukt dat de lasergun, die ruim achtduizend euro kost, niet alleen ingezet wordt in dertig kilometerzones maar ook op doorgaande wegen.
Is in Enschede-West het controleren van snelheden in woonwijken één van de speerpunten geworden, in andere wijken liggen de prioriteiten weer op een ander vlak. Colijn: 'Zuid heeft bijvoorbeeld de beschikking over een rollerbank en richt zich op opgevoerde bromfietsen. Maar we gaan ook samen op pad.' Zo worden dus twee vliegen in één klap geslagen.
Colijn vindt dat de politie de ogen niet moet sluiten voor snelheidsovertreders maar juist vanwege de vaak dodelijke slachtoffers de controles als één van de hoofdtaken moet zien. Om dat te onderstrepen is speciaal voor het bedienen van de lasergun onlangs een agent, verbonden aan wijkbureau West, bijgeschoold.

 
 
Bron: tctubantia
 
  15-3-2006  


|

FlitsKaart