Verbazing over lage opbrengst parkeerboetesx

GRONINGEN - De parkeercontroleurs van de gemeente Groningen hebben vorig jaar 10.000 bekeuringen minder uitgeschreven dan een jaar eerder. Dit heeft een strop van 450.000 euro bij het gemeentelijk parkeerbedrijf tot gevolg.Het gemeenteraadslid David de Jong (ChristenUnie) stuitte bij lezing van de financiële verslagen over vorig jaar op deze daling en wil nu van het stadsbestuur het naadje van de kous weten. Hij heeft sterk de indruk dat vorig jaar iets 'goed' mis is gegaan."We hebben geloof ik 15 controleurs die samen 30.000 parkeerbonnen uitschreven. Dat is gemiddeld 2000 per persoon. Uitgaande van 200 werkbare dagen kom ik op tien bonnen per dag", heeft De Jong berekend.Het raadslid vindt tien bonnen per dag aan de lage kant, maar wil wachten met een oordeel over deze productiviteit. "Het kan best zijn dat er een verklaring voor is, maar van het stadsbestuur heb ik daarover nog geen oordeel gehoord."De parkeercontroleurs zijn in dienst van de gemeente Groningen, maar bij de politie gedetacheerd.De gemeente heeft geen zicht op het gebruik van de parkeergarages, die de laatste jaren in en rond de binnenstad in aantal zijn toegenomen. Uit cijfers van de Groningen City Club blijkt wel dat het gebruik van de parkeergarages toeneemt.Dat de belangstelling voor betaald parkeren op straat daalt blijkt uit de lagere opbrengst (50 à 80.000 euro) uit de meters. Ook wanbetaling kan de oorzaak zijn. "Ik hoor regelmatig mensen die het risico nemen niet te betalen voor een plaats. De controle is, zeggen zij, niet intensief en dus is de kans op een bon gering."Mocht uit onderzoek blijken dat de daling structureel is, dan acht De Jong het niet ondenkbaar dat een aantal controleurs een nieuwe baan moet zoeken. Hij vindt een gemeentelijk tekort op het parkeerbedrijf van 1 miljoen euro onacceptabel.

Bron:  Dagblad van het Noorden

Melder: TAZ.

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Sorry, maar er is iets NIET goed? De mensen houden zich aan de regels en dan vindt de overheid het weer niet goed. Hoe duidelijk kan het zijn dat het niet om veiligheid maar om geld gaat?