Verbreding A15 op de lange baan1018x

Rijkswaterstaat schuift de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem, van twee naar driebaans, op de lange baan. Reden voor het uitstel is dat er niet voldoende geld beschikbaar is. De verbreding bij de Peulensluis, die de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam kruist, is een van de kostenposten. De sluis werd tijdens de Sliedrechtse commissievergadering van 31 oktober zelfs betiteld als bottleneck.

In plaats van de verbreding zal Rijkswaterstaat het geld nu inzetten voor het verbeteren van de aansluitingen van de A27 en de N3 met de A15. De beslissing van Rijkswaterstaat is een tegenvaller voor de betrokken gemeenten.
De regio maakte tijdens de opening van de A15, begin dit jaar door toenmalig minister Peijs, bekend twee miljoen beschikbaar te stellen voor een snelle uitvoering van de verbreding. De Sliedrechtse burgemeester Martin Boevée sprak toen de hoop uit dat de bijdrage een positief effect zou hebben op de besluitvorming rond de capaciteitsvergroting. Dit laatste blijkt dus niet het geval te zijn.

Tijdens de eerder genoemde commissievergadering werd er ook vanuit de Sliedrechtse gemeenteraad op aangedrongen om in Drechtstedenverband druk te blijven uitoefenen op Rijkswaterstaat. Burgemeester Boevée bevestigde dat dit ook gebeurt: ,,Er wordt vanuit de Drechtsteden druk uitgeoefend om de A15 in ieder geval ter hoogte van Sliedrecht te verbreden." Op donderdag 1 november vond er in Drechtstedenverband een besloten bijeenkomst hierover plaats. De Sliedrechtse wethouder Van de Ven wilde echter niets kwijt over eventuele uitkomsten of afspraken.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam zegt zich, bij monde van wethouder Theo Boerman, voor verbreding te blijven inzetten. ,,Veel plaatsen zijn al op verbreding berekend, alle viaducten van de rijksweg zijn bijvoorbeeld verbreed. Het is teleurstellend dat de minister het proces opeens heeft afgebroken en het op de lange baan schuift, omdat er te weinig geld beschikbaar is. Als regio hebben we aangegeven een bijdrage te willen leveren, maar ook dit blijkt niet afdoende voor een verbreding."
Hij vervolgt: ,,Dat de verbreding van de Peulensluis de bottleneck zou zijn, vind ik te sterk uitgedrukt. Er zijn meer redenen waarom de verbreding duurder zou uitpakken. Denk maar aan het smalle stuk A15 tussen Hardinxveld en Gorinchem. Dit ligt krap tussen het Kanaal van Steenenhoek en de spoorlijn in."
De Sliedrechtse wethouder Remco van de Ven (Verkeer en Vervoer) blijft hopen op de driebaanswegen: ,,Rijkswaterstaat heeft gevonden dat dit niet de allerhoogste prioriteit heeft. De gemeente Sliedrecht zal zich er wel voor blijven beijveren. Dit gebeurt niet alleen vanuit de Drechtsteden, maar ook vanuit de gemeente Rotterdam. Voor de haven is de A15 ten slotte ook van levensbelang."

Donderdag 1 november presenteerde Rijkswaterstaat de plannen met de A15 aan binnen- en buitenlandse investeerders. Rijkswaterstaat wil de weg wel verbreden tussen Vaanplein en de Maasvlakte. De kosten hiervoor bedragen twee miljard euro. Voor dit geld wordt bijvoorbeeld een spitsstrook aangelegd tussen de Thomassentunnel. In 2010 moeten de werkzaamheden van start gaan, deze zullen vervolgens zes jaar duren.

Bron:  Het Kompas

Melder: Salush

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram