Verkeer en Waterstaat, VROM en Utrecht akkoord over A2 Leidsche Rijn

 

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat, staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Commissaris van de Koningin Staal en burgemeester Brouwer van Utrecht tekenen woensdag 3 juli een overeenkomst over de toekomstige inpassing van de A2 bij Leidsche Rijn (Utrecht). De feitelijke verbreding en de overkapping van de A2 kunnen nu voor 2010 worden gerealiseerd als onderdeel van de totale aanpak van de A2 op het traject Den Bosch-Amsterdam.In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de zogenaamde DODO-plus variant (dicht-open-dicht-open). Deze variant staat voor drie overkappingen van de hoofd- en parallelrijbanen bij het toekomstige centrum van Leidsche Rijn afgewisseld door open delen. Bij de keuze heeft veiligheid een grote rol gespeeld. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is een dichte tunnel op de hoofdrijbaan te gevaarlijk. Om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken krijgen de parallelbanen langs de open hoofdrijbaan wel een overkapping, het ‘plus’ in deze variant. De gedeeltelijke overkapping met een lengte van 1650 meter is uniek in Nederland. Door de overkapping blijft de afstand tussen Leidsche Rijn, de grootste VINEX-locatie van Nederland, en het centrum van Utrecht beperkt. Overkapt wordt het weggedeelte tussen knooppunt Hooggelegen en de kruising van de A2 met de spoorlijn Utrecht-Woerden (bij Douwe Egberts). De bocht die de A2 maakt in dit weggedeelte wordt straks minder scherp. Het tracé schuift ongeveer 160 meter op naar het westen. De uitvoering start waarschijnlijk in 2005 en duurt tot ongeveer 2010.
De totale projectkosten vanaf de aansluiting Maarssen tot aan knooppunt Oudenrijn zijn nu vastgesteld op 515 miljoen euro. Verkeer en Waterstaat neemt 323 miljoen voor haar rekening, VROM 99 miljoen en de regio (gemeente, provincie, Bestuur Regio Utrecht) 93 miljoen.


 
 
Bron: V en W nieuws
 
  7-3-2002  


|

FlitsKaart