Verkeer in Zeeland moet veiliger652x

Zeeland moet op termijn de verkeersveiligste regio van Nederland worden. Daarnaar streeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) in haar concept-werkplan.

Samen met de partners wil het ROVZ per groep verkeersdeelnemers een actieplan opstellen. Zo moet ZLTO zich bezighouden met landbouwverkeer. Het ROVZ, waarin wegbeheerders, het Openbaar Ministerie en de provincie samenwerken aan een veilige provincie, is pas tevreden als er geen ongevallen meer plaatsvinden die voorkomen hadden kunnen worden. Dat blijkt uit het concept-werkplan 2008.

In Zeeland zijn per honderdduizend inwoners dertig procent meer verkeersslachtoffers te betreuren dan gemiddeld in andere provincies in Nederland. Daarin is geen verbetering te zien. Deels is dat toe te schrijven aan de vele toeristen die naar Zeeland komen. Voor een ander deel is dat te wijten aan het feit dat er relatief weinig autosnelwegen zijn, waardoor auto’s veel vaker over 60-, 80- en 100-km-wegen moeten rijden.

Het ROVZ vindt dat er meer gedaan moet worden om het aantal slachtoffers te verminderen dan alleen wegen reconstrueren. "Was het vroeger zo dat je een grote slag sloeg als je dat ene gevaarlijke kruispunt opnieuw inrichtte, nu is het zo dat je veel meer hele gebieden, omstandigheden en groepen mensen moet aanpakken om resultaat te krijgen", aldus het ROVZ in zijn werkplan.

De nieuwe ambitie van het verkeersveiligheidsorgaan is dat alle ongevallen voorkomen kúnnen worden en dat de organisatie pas tevreden is als die ongevallen niet meer voorkomen. "Het ROVZ stelt dat in beginsel álle verkeersongevallen vermijdbaar zijn, nu of in de toekomst."

Volgens de organisatie zijn veel, zo niet alle ongevallen, te vermijden als mensen hun gedrag aanpassen. Er zijn twee manieren om ongelukken te voorkomen: de omstandigheden zo wijzigen dat gedrag van verkeersdeelnemers niet meer gevaarlijk is en zorgen dat gevaarlijk gedrag niet meer voorkomt. In het eerste geval gaat het om aanleggen van snelwegen en bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden. Bij het tweede gaat het om voorlichting en handhaving. Samen met de partners wil het ROVZ per groep verkeersdeelnemers een actieplan opstellen. Zo moet de gemeente Goes iets doen om het aantal ongevallen op rotondes terug te dringen. Veilig Verkeer Nederland moet zich buigen over de scootmobielen. ZLTO moet zich bezighouden met landbouwverkeer en vervoersorganisatie TLN met vrachtwagens.

Bron:  PZC

Melder: Firestarter

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram