Verkeer neemt toe in provincie Gelderland

 

22 OKTOBER 2002 - ARNHEM - Minder verkeersdoden, maar het aantal afgelegde kilometers in Gelderland is weer fors gestegen. Dat blijkt uit de evaluatie van het zogeheten provinciale verkeer- en vervoerplan (PPVP) van de provincie Gelderland.De leefbaarheid en de bereikbaarheid in Gelderland komen door de laatste ontwikkeling verder in gedrang.Als oorzaak van het toegenomen aantal kilometers wordt de economische groei in Gelderland genoemd. Die was groter dan verwacht en beïnvloedde de mobiliteit, waardoor veel doelstellingenniet zijn gehaald. In het PVVP werd gesteld dat het aantal afgelegde kilometers in Gelderland in 2010 maximaal veertig procent mocht stijgen ten opzichte van 1986. Dit niveau is echter al in 2001 bereikt.Vooral het verkeer op de rijkswegen nam fors toe. Sluipverkeers als gevolg van verstoppingen op snelwegen is daar een belangrijke achtergrond van.Overigens is sinds 1990 het aantal kilometers dat Gelderse burgers met het openbaar vervoer aflegden ook met dertig procent gestegen.ONGEVALLENHet aantal verkeersslachtoffers nam af. Er is een sterke daling van het aantal verkeersdoden. De doelstelling voor 2010 is al bijna gehaald. Sinds 1986 nam het aantal doden met 45 procent af. Dat geldt ook voor de ernst van de ongevallen.Een en ander is volgens de provincie te danken aan strengere handhaving, nieuwe verkeersregels (bromfiets op de rijbaan) in combinatie met verkeersmaatregelen aan de weg.Een en ander is volgens de provincie te danken aan strengere handhaving, nieuwe verkeersregels (bromfiets op de rijbaan) in combinatie met verkeersmaatregelen aan de weggels (bromfiets op de rijbaan) in combinatie met verkeersmaatregelen aan de weg.======Allereerst is het natuurlijk supermooi dat de doelstelling mbt tot het aantal verkeersdoden voor het jaar 2010 al bijna is gehaald. Net zoals Spee ben ik ook van mening dat elke verkeersdode er één te veel is. Alleen verschillen Spee en ik van mening over hoe dat kan worden gerealiseerd.Naar aanleiding van dit artikel heb ik het orginele persbericht opgezocht en heb contact gezocht met de verantwoordelijke persoon binnen de provincie Gelderland.Natuurlijk was ik met name geïnteresseerd in de invloed van strenge handhaving op de afname van het aantal verkeersdoden. Daar kan echter geen eenduidig antwoord op worden gegeven. En wel om de reden dat dit niet specifiek onderzocht is omdat het relatief lastig is om te bepalen waaraan een afname van het aantal verkeersdoden precies aan is te wijden. Als ergens een infrastructurele aanpassing heeft plaats gevonden én men in de buurt streng aan het handhaven (lees: snelheidscontroles) is, is het lastig om te stellen dat een afname aan een van beide factoren te wijten is. Het succes lijkt vaker in de combinatie van maatregelen te zitten, dan in een maatregel afzonderlijk.Een andere nuancering is dat geluk ook een rol meespeelt. Stel dat er in die regio een bus tegen een boom aan knalt, dan is de kans groot dat het aantal slachtoffers absoluut en procentueel in een keer sterk stijgt waardoor opeens niet meer aan die norm wordt voldaan.Er kan dus niet zonder meer gesteld worden dat de afname van het aantal verkeersslachtoffers te wijten is aan de intensievere handhaving, lees: snelheidscontroles. En daar mag je Spee gerust op aanspreken als hij dat weer eens in de media roept!
Superkoerier

 
 
Bron: Gelders Dagblad
 
  22-10-2002  


|

FlitsKaart