Verkeer Nieuwerbrug neemt risico van bon voor lief2613x

Na jaren van soebatten zet Bodegraven een hard middel tegen sluipverkeer in. Nieuwerbrug krijgt een afsluiting in de spitsuren.

Automobilisten die in het dorp niets te zoeken hebben, riskeren een boete van 50 euro.

Nieuwerbrug wordt al jaren geteisterd door ’sluipers.’ Automobilisten die de files op de A12 willen vermijden, pakken de afslag Nieuwerbrug/Waarder en rijden met tijdwinst via de Molendijk en Hoge Rijndijk naar de Hollandbaan. Ook krijgt Nieuwerbrug vaak ’bezoek’ van vrachtwagens die de meetlus voor overbelading op de A12 willen vermijden.

End augustus is dat afgelopen. Niet-bestemmingsverkeer heeft in Nieuwerbrug niets te zoeken, vindt Bodegraven. Aan de Hoge Rijndijk bij de Graaf Lodewijkstraat komen borden met een inrijverbod.

Waarom geen zakpaal, zoals in het Oosteinde in Waarder? Het idee is wel ter sprake geweest in Bodegraven, bevestigt een woordvoerder. Maar zo’n voorziening kost veel geld. De gemeenteraad was bovendien bang dat de paal regelmatig buiten gebruik zou zijn door vandalisme. ,,En voor zo’n object is ook geen verzekering af te sluiten,’’ aldus de woordvoerder.

Maar een papieren tijger wordt het spitsverbod niet, voegt hij toe. ,,Zeker in het begin zal de politie regelmatig controleren.’’ Ook zet Bodegraven z’n Bijzondere Opsporingsambtenaar (Boa) in. Voor overtreding van een geslotenverklaring staat een bekeuring van 50 euro.

De spitsafsluiting is bedoeld voor een langere periode. De zuidelijke en de westelijke randwegen van Woerden zullen het probleem pas echt oplossen, maar het duurt nog tot 2013 voor beide klaar zijn. ,,Het is best een heftige maatregel,’’ aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Maar de situatie in Nieuwerbrug is zodanig dat zo’n forse maatregel nodig is. We hebben wel gekeken andere opties, zoals een doseersluis. Maar we verwachten dat sluipverkeer de wachttijd voor zo’n sluis voor lief neemt.’’

Joop Heus, een van de aanwonenden die zo’n zeven jaar geleden actie voerde tegen de overlast, heeft weinig fiducie in de spitsafsluiting. ,,Ik denk dat de politie een keer controleert, wat bonnen uitschrijft en met een gevoel van ’dat is weer gelukt’ huiswaarts keert. Ondertussen blijft de verkeersdrukte bestaan en zullen veel automobilisten het risico van een bon op de koop toe nemen. De gemeente had gewoon een zakpaal moeten neerzetten. Doe dat zoals destijds in Waarder; niets vragen en gewoon neerzetten. Maar Bodegraven vond het te duur,’’ schetst Heus.

Wat hem en andere dorpsbewoners dwars zit, is dat plaatselijke gebruikers van de route voor 40 euro een ontheffing moeten aanvragen. ,,We worden nu gestraft voor een probleem dat we ooit zelf hebben aangekaart. Maar wij als Nieuwerbruggers kunnen het toch niet helpen dat Woerden compleet vast staat?’’

Komt er nu meer verkeer over de tolbrug van Nieuwerbrug? Tolgaarder Jan Westhof waagt zich niet aan voorspellingen. ,,Geen idee, ik wacht het wel af. Verkeer is als water. Kom over een jaar maar terug, dan weet ik het.’’

De brugwachter van ’s lands laatste tolbrug is wel bang dat het in het komende najaar onnatuurlijk rustig wordt. De provincie Zuid-Holland neemt dan de weg aan de noordzijde van de Rijn onder handen. ,,De winter is voor mij al afgeschreven.’’

Buurgemeente Woerden, waar de meeste sluipers vandaan komen of heen gaan, snapt de Bodegraafse overwegingen. Wethouder Groeneweg: ,,Nieuwerbrug heeft een enorm leefbaarheidsprobleem. Maar voor onze inwoners wordt het niet gemakkelijker. We maken bezwaar, want de spitsafsluiting is aan de Woerdense kant gepland. Bodegravers kunnen wel gewoon naar de Molendijk. In de collegialiteit voelt dat niet zo prettig.’’

Bron:  Ad.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram