Verkeersdrempel verhoogt uitstoot


ROTTERDAM - Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat verkeersdrempels de uitstoot van fijnstof met 75 procent doen stijgen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt verdwijnen verkeersdrempels daarom uit het straatbeeld.
Volgens het Belgische onderzoek is de toename van fijnstof het gevolg van remmende en weer optrekkende auto's en vrachtwagens bij de verkeersbarrières.
Maatgevend onderzoek

Ook in Rotterdam zijn in ruime mate verkeersdrempels aangelegd. „De bevindingen van het Brussels onderzoek zullen evenzeer maatgevend zijn voor Rotterdam”, aldus maandag de VVD in de Maasstad.De partij heeft het Rotterdamse stadsbestuur gevraagd het Belgische onderzoek te gebruiken voor een 'nader oordeel over verkeersdrempels'. Ook suggereert de VVD om te kijken naar andere snelheidsbeperkende maatregelen, zoals een intensievere controle met snelheidscamera's.

Bron:  De Telegraaf

Melder: Ron