Verkeershufter verplicht naar cursus

 

door BERT WOUDENBERG ( U weet wel, die ex-woordvoerder van 3VO)

Elke week zijn er wel opmerkingen van lezers die het onbegrijpelijk vinden dat agressief gedrag in het verkeer niet veel forser wordt aangepakt. De ergernis daarover is zeer groot.

Men vindt dat de veiligheid op de weg heus niet alleen verbetert door flitspalen, laserguns en videovoertuigen van de politie, maar vooral door de bestuurders die zich misdragen eens zelf bij hun kladden te pakken.

De vragenstellers worden eindelijk op hun wenken bediend. Vanaf woensdag 1 oktober moeten verkeershufters voor het eerst in ons land verplicht op een meerdaagse cursus. De politie meldt hen daarvoor aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Ongeldig
Wie zich ongeïnteresseerd tegenover de cursus opstelt, krijgt onmiddellijk een onderzoek naar zijn of haar rijvaardigheid aan de broek. Wegblijven van de cursus of er een loopje mee nemen, is reden om het rijbewijs ongeldig te verklaren. Dat geldt niet alleen voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs, maar ook voor brom- en snorfietsers zodra het praktijkexamen voor hen is ingevoerd.

Iedereen die zich achter het stuur asociaal en risicovol misdraagt – zonder dat er alcohol of drugs in het spel zijn – is voortaan de klos. Snijden, bumperkleven, rechts inhalen, onnodig op de vluchtstrook rijden, fors te hard rijden en andere weggebruikers in groot gevaar brengen: het zijn stuk voor stuk aanleidingen om iemand eens stevig én op eigen kosten (650 euro) onder handen te nemen.

De verplichte cursus, die door het ministerie van Verkeer en Waterstaat ’Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)’ wordt genoemd en vergelijkbaar is met de bestaande ’Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)’, omvat drie afzonderlijke dagen.

Tussendoor moeten de verkeersovertreders diverse huiswerkopdrachten doen die op de volgende bijeenkomst weer worden besproken. Belangrijkste doel hiervan is de bestuurders niet meer in dezelfde fout te laten vervallen en beter te laten inzien dat hun houding en gedrag echt niet meer door de beugel kunnen.

Verwacht wordt dat vooral jonge beginnende bestuurders en mannen tussen 25 en 50 jaar de grootste klanten van de cursus zullen zijn, want zij zijn vaak druk, haastig en rijden daardoor gespannen. In het begin zitten deze twee groepen nog bij elkaar, maar in de toekomst worden er ’klasjes’ gemaakt voor zowel beginners als ervaren bestuurders.

De opvoedkundige bijscholingsdagen staan als bestuursrechtelijke maatregel los van de boetes die de bestuurders voor hun overtredingen hebben gekregen. Het is dus een tijdrovend en kostbaar ’extratje’ om hufterig verkeersgedrag eens en voor altijd de wereld uit te krijgen.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog het strafrecht, dat de gewetenloze roekeloze rijders die willens en wetens hun medeweggebruikers de stuipen op het lijf jagen, in de kraag pakt.

Met de door de politie op cursus gestuurde agressieve bestuurders wordt eerst een intakegesprek gevoerd om hen te motiveren voor de cursus en duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. De CBRdocent heeft dan een beeld van zijn cursisten, hun ervaringen en hun verwachtingen.

Cursisten die door hun onverschilligheid hun rijbewijs ongeldig verklaard zien worden, krijgen dat document, voor menigeen belangrijker dan het trouwboekje, alleen terug als de cursus binnen drie jaar alsnog wordt gevolgd. Anders zal er na die tijd opnieuw rijexamen moeten worden gedaan.

Want, zo wordt in politiek Den Haag geredeneerd, het besef moet groeien dat het rijbewijs geen verworven recht is, maar slechts een vergunning die je ook kunt kwijtraken. Niet voor niets spreken Engelsen over een ’driving license’.

Dat agressie in het verkeer niet alleen hoogst irritant maar ook erg gevaarlijk is, blijkt inmiddels uit allerlei onderzoeken. Geschat wordt dat er in Nederland 4000 tot 5000 van zulke incidenten per jaar in het verkeer gebeuren.

 
 
Bron: De Telegraaf (abonnee gedeelte)
 
  9-7-2008  


|

FlitsKaart