Verkeersofficier K. Bunk wil meer snelheidscontroles op Friese wegenx

LEEUWARDEN - Verkeersofficier Klaas Bunk wil meer snelheidscontroles op de Friese wegen. Het tal wegen dat onder het project Fryske Diken valt, moet uitgebreid. Zo wil justitie de verkeersveiligheid hier vergroten.
Vorig jaar zijn in Friesland bij minder verkeersongevallen meer dodelijke slachtoffers gevallen. Het ging om 61 doden en 9144 botsingen. In 2002 vielen 48 doden bij 8840 ongevallen. De slachtoffers vallen op wegen waar de politie geen of nauwelijks toezicht houdt.


Momenteel controleert de politie op twintig wegen intensief op snelheid. Dit kan iets worden verminderd. Volgens Bunk hebben de controles van het team van Fryske Diken er een positief effect op de verkeersveiligheid.


Volgens Bunk zijn de wegen van Fryske Diken 'onder controle'. Er gebeuren geen of nauwelijks dodelijke ongevallen. ,,We moeten ons nu ook op andere wegen gaan richten, zonder de huidige controlewegen uit het oog te verliezen.''


Op de wegen waarop 'Fryske Diken' controleert is het aantal ongevallen vorig jaar afgenomen van 233 naar 188. Het regioproject werd drie jaar geleden ingesteld om het aantal ongevallen en daarmee het aantal slachtoffers te verminderen. Er wordt speciaal gelet op snelheid, rood licht, helm, gordel en alcohol. Daarvoor worden jaarlijks 224.000 bekeuringen uitgeschreven, waarvan 200.000 voor snelheidsovertredingen.


Uit statistische gegevens van de afgelopen tien jaar blijkt dat het aantal verkeersdoden in Friesland een golfbeweging laat zien. Na twee of drie jaar met een groot aantal dodelijke verkeersslachtoffers volgt er een periode van enkele jaren met minder slachtoffers.


Een verklaring voor die golfbeweging is er niet. De oorzaken van ongevallen zijn zeer divers. Uit de ongevalgegevens blijkt dat eenderde deel van de dodelijke ongevallen zogeheten eenzijdige ongevallen zijn. Oorzaak is vaak niet de inrichting van de weg maar het rijgedrag.

Bron:  Leeuwarder Courant

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram