Verkeersofficier Spee weggepromoveerd

 

en krijgt een bestuursfunctie bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie. Gisteren kondigde Spee volkomen onverwacht zijn afscheid aan tegenover de ruim zeventig werknemers van zijn Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).
Hoewel de 62-jarige zelf geen commentaar geeft, zou hij volgens zijn personeel niet gelukkig zijn met de ommezwaai in de herfst van zijn carrière. Spee, door vriend en vooral vijand ook wel de 'flitspaalofficier' genoemd, was liever tot zijn pensioen bij het Bureau Verkeershandhaving gebleven.

Geheimzinnig

Over de redenen voor het plotselinge vertrek van Spee naar Den Haag wordt geheimzinnig gedaan. In de wandelgangen van het BVOM heet het dat de onder zijn mensen zeer populaire officier is weggepromoveerd, maar de lezing van het parketgeneraal is dat door reorganisaties bij het openbaar ministerie de functie beneden zijn stand zou worden.

De laatste maanden van 2008 was Koos Spee met ziekteverlof thuis vanwege een dubbele herniaoperatie. Na terugkomst op het kantoor in Soesterberg kreeg hij te horen dat zijn plaatsvervanger, Peter Muijen, de functie van hoofd BVOM voortaan zou bekleden. Spee, ooit bakkersknecht, hovenier en politieagent, startte in 1998 als landelijk verkeersofficier het Bureau Verkeershandhaving met vijf mensen.

Door zijn kruistocht tegen snelheidsovertredingen en 'zero tolerance'-beleid werd hij al snel de bekendste en meest gehate officier van justitie van het land. Het aantal bekeuringen voor verkeersovertredingen steeg onder zijn bewind van vier miljoen in 1998 tot bijna twaalf miljoen vorig jaar. Het aantal verkeersdoden daalde in diezelfde periode van ruim 1200 tot 799, volgens velen mede dankzij de strategie van Spee. Een woordvoerder van het BVOM laat weten dat de voormalig landelijk verkeersofficier zijn rol in het tv-programma Wegmisbruikers van SBS zal blijven vervullen.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  20-1-2009  


|

FlitsKaart