Verkeerstoezicht met helikopter

 

Politie Flevoland heeft donderdag 24 september 2009 een helikopter ingezet bij het dagelijkse verkeerstoezicht. Het is de eerste keer dat een helikopter gericht wordt ingezet voor algemeen verkeerstoezicht. Motorrijders en staandehoudingsteams van het VerkeersTeam zorgden voor de staandehouding van overtreders en de afhandeling van de bekeuringen.

De verkeerscontrole met de helikopter werd tussen 07.00 en 09.0 uur gehouden op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Deze dijk is de gevaarlijkste weg in Flevoland, waar in de afgelopen jaren veel verkeersongevallen met zeer ernstige afloop plaatsvonden. Bijna alle verkeersongevallen waren frontale botsingen tussen auto’s.

De wegbeheerder (de provincie Flevoland) heeft al tal van maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren, zoals onlangs nog het aanbrengen van ribbels op de middenstreep waarmee automobilisten worden gewaarschuwd dat zij op de rijstrook voor het tegenliggend verkeer dreigen te belanden.

De verkeerscontrole was een pilot op te zien of deze wijze van controleren effectief en efficiënt is. Er werd gebruik gemaakt van de nieuwste helikopter van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), waarin de nieuwste apparatuur is geïnstalleerd. Met deze apparatuur kunnen vanaf behoorlijke afstand zelfs de kentekens van auto’s duidelijk gelezen worden. Alle overtredingen worden tevens direct digitaal opgeslagen.

Voordeel van het inzetten van een helikopter is onder meer dat de waarnemer het verkeer over een groot deel van de weg kan overzien zonder zelf aan het verkeer deel te nemen en dat een voertuig gemakkelijk op afstand gevolgd èn bekeken kan worden zonder het overige verkeer in gevaar te brengen.

Er werd tijdens deze pilot voornamelijk gekeken naar gevaarlijk verkeersgedrag zoals bumperkleven, gevaarlijk inhalen en inhalen in strijd met de inhaalverboden (doorgetrokken strepen). Bij deze verkeerscontrole werden vijf automobilisten bekeurd wegens verkeerd inhaalgedrag.

Bij de evaluatie van deze eerste inzet zal onder meer ook gekeken worden of aan de hand van de opgenomen beelden bijvoorbeeld snelheidsovertredingen juridisch bewijsbaar kunnen worden geconstateerd.

 
 
Bron: Politie Flevoland
 
  24-9-2009  


|

FlitsKaart