Verkeersvandaal via telefoon erbij gelapt in Amsterdamx

AMSTERDAM - De zogenoemde horkenlijn is in Amsterdam geopend. Verkeersvandalen zullen op hun tellen moeten passen, want politiemedewerkers kunnen nu 24 uur per dag overtredingen die zij zien doorbellen, waarna automatisch een bekeuring volgt.Ook agenten die op dat moment niet in dienst zijn, kunnen terecht bij het nummer om "verkeersaso's" aan te geven. Hierdoor telt Amsterdam dus opeens ruim vijfduizend 'verkeersagenten', de totale sterkte van het korps.In verschillende steden is een dergelijk telefoonnummer voor de politie al een groot succes. Zo heeft de horkenlijn in Rotterdam en Arnhem bijvoorbeeld geleid tot een stroom van vele honderden bekeuringen per jaar. De burgers zijn er echter niet altijd zo blij mee. Er zijn gevallen bekend waarbij automobilisten meerdere bekeuringen van één dag binnenkregen. Agenten die bij de horkenlijn klikken, kunnen (ook in vrije tijd) zonder iemand aan te houden, toch verkeersovertreders bekeuren.GeheimDe politie in Amsterdam heeft zeven maanden gewerkt aan de voorbereidingen en nu is de horkenlijn dus officieel van start gegaan. Het telefoonnummer wordt angstvallig geheimgehouden, zodat niet iedere burger bijvoorbeeld zijn gehate buurman erbij kan lappen. Misbruik van de lijn wordt zwaar bestraft.Dikwijls wanen verkeersdeelnemers zich momenteel nog veilig als er in de buurt geen politie te zien is. Maar nu agenten in burger alleen maar even een telefoontje hoeven te plegen en de kenmerken van een auto door te geven, wordt de pakkans flink vergroot. Foutparkeren, keren waar het niet mag, met hoge snelheid door woonwijken rijden, door rood licht rijden, inhalen waar het verboden is of geen goede verlichting; het kan nu allemaal direct worden doorgegeven en bekeurd.Proces-verbaalDe agenten kunnen hun informatie inspreken op een bandje dat een paar keer per dag wordt afgeluisterd door een team van politiemensen. De agent die de melding doorgeeft, krijgt het proces-verbaal daarna nog ter ondertekening onder ogen, waarna vervolgens de gegevens van de verkeersvandaal wordt doorgegeven aan het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden.Deze instantie kan via het kenteken de overtreder traceren en zorgt er dan ook voor dat de bekeuring uiteindelijk ook bij haar of hem in de brievenbus belandt.

Bron:  De telegraaf

Melder: Wim
Speedbuster

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Er wordt hierbij structureel geen voertuig aangehouden terwijl dit wel uitgangspunt is (jurisprudentie, WAHV; Wet Mulder). Dus zeker bij alle overtredingen waar snelheidsverschil of anderszins kort zicht op een kenteken een rol speelde, kunnen en zullen een door de betreffende ambtenaar in prive-tijd verkeerd afgelezen of onthouden kenteken opleveren dat niet direct bevestigd kan worden door een tijdens diensttijd er wel naast zittende collega. Dan is er nog het gedocumenteerde in prive-tijd onder invloed van allerlei middelen (pijnstillers, anti-depressiva, extacy, speed, alcohol) zijn van agenten; geen collega die kan staven dat alles helder waargenomen is. Zelfs bij staandehouding lukt het agenten nog om een bon op verkeerd kenteken uit te schrijven! Via de bandopname uitluisteren kunnen en zullen ook vergissingen ontstaan. Daar kentekens op serie aan zeer gelijkende voertuigen worden uitgegeven, kunnen andere kenmerken zoals merk, type en kleur geen nadere zekerheid bieden. Burgers zullen door deze moderne doch onvoldoende zorgvuldige werkwijze post van het CJIB gaan krijgen, voor lokaties en tijdstippen waar ze never nooit geweest zijn. Dit is onwenselijk, want het is door overboord zetten van de rechtsbescherming, onrechtmatige leedtoevoeging van de overheid.Quote: "De agenten kunnen hun informatie inspreken op een bandje dat een paar keer per dag wordt afgeluisterd door een team van politiemensen. Hoe bedoelt u capaciteitsgebrek bij de politie? Een volgende keer dat we bij Peter R. de Vries een agent zien zeggen dat er met uw aangifte toch niets gedaan wordt wegens capaciteitsgebrek, dan weet u waar die capaciteit zich mee bezig houdt. Zolang er maar een kenteken op zit, wordt het aangepakt.