Verkeersveiligheid of ordinair graaien?2485x

Dordrecht – Het Verkeershandhavings team Zuid-Holland-Zuid, dat controles uitvoert met betrekking tot de naleving van maximumsnelheidslimitiet tijdens de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug, heeft een container op de brug laten plaatsen. Deze container wordt door de controleurs gebruikt als werkplek tijdens de controle. De controleapparatuur wordt achter de container opgesteld zodat men de controle niet ziet.


Een van de controleurs bezig met de generator
(©MarcoV)Ook als er geen werkzaamheden uitgevoerd worden aan de brug wordt er regelmatig gecontroleerd. Deze manier van controleren wordt door menig weggebruiker als erg geniepig beschouwd en wekt zodoende agressieve reacties op. Het is juist de bedoeling dat weggebruikers langzamer rijden in verband met het uitharden van het beton. Door sneller te rijden komen er vibraties, waardoor het wegdek niet mooi egaal wordt. De politie slaat met deze manier van controleren dus wederom de plank finaal mis!

Beter zou zijn om er een opzichtige politiejas op te hangen, zodat de weggebruiker zich inderdaad aan de limiet houdt, het beton netjes kan uitharden en het doel dus bereikt wordt.

Er hebben zich nog geen mensen gemeld, die een bekeuring hebben ontvangen, zodat niet met zekerheid is te zeggen of er een boeteverhoging wordt toegepast vanwege de wegwerkzaamheden.

Bij de werkzaamheden vorig jaar aan de Moerdijkbrug heeft de rechter bepaald dat deze verhoging, toendertijd bij 80.000 beschikkingen opgelegd, onterecht was vanwege de toegepaste sterke vangrailconstructie. Enkel bij het maken van bezwaar werd deze verhoging daarentegen 'kwijtgescholden'. U zult dus zelf bezwaar moeten maken.

Bron:  MarcoV

Melder: MarcoV

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram