Verkeersveiligheidsprijs: genomineerden zelf in jury

 

De uitreiking van de Overijsselse Verkeersveiligheidsprijs 2004/2005 op 20 oktober lijkt een onderonsje te worden. Van de zeven genomineerde projecten zijn er twee zelf in de jury vertegenwoordigd.Tot de genomineerden behoren Openbaar Ministerie Zwolle en Politie IJsselland. Die twee instanties kwamen in 2004 met het pilotproject subjectieve verkeersonveiligheid. Niet langer werd daarbij louter afgegaan op ongevalsstatistieken, ook werd naar klachten van omwonenden geluisterd.Eén van de vier juryleden is verkeersofficier Aad Durieux van datzelfde Openbaar Ministerie. Een ander jurylid is Bart Cras, voorzitter van 3VO Overijssel, terwijl de 3VO-afdeling (tegenwoordig weer Veilig Verkeer Nederland) Oldenzaal genomineerd is voor de prijs van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO).Wim Reuvekamp van ROVO zet evenwel geen vraagtekens bij de samenstelling van de jury. ‘Die staat onder leiding van onze voorzitter Thijs Bennink en zal tot een verstandige keuze komen.’

 
 
Bron: De Stentor
 
  22-10-2006  


|

FlitsKaart