Voor verkeersjuristen; het concept Meetmiddelen


Al enige tijd hebben wij de beschikking over het Concept Meetmiddelen. Alhoewel het nog steeds een conceptversie is (sinds wanneer is een concept rechtsgeldig?) wordt dit document wel gebruikt in de rechtspraak en dan gaat het vooral om de toelating van de Lasergun.Het Concept Meetmiddelen

Bron: