Voorbeeld brief terugclaimen in beslag genomen detectorx

Er zijn al ongeveer 2000 radardetectors door Justitie in beslag genomen. Volgens de wet mogen zaken in beslag genomen worden indien dit noodzakelijk is voor het onderzoek, of dat het aannemelijk is dat de rechter de spullen verbeurd verklaart (u bent het dan echt kwijt).

Allereerst zal de politie proberen u een afstandsverklaring te laten tekenen; Doe dit onder geen enkel beding! Als later de wet onderuit wordt gehaald, heeft u zwaar pech, u krijgt niets terug.Volgens de regelgeving van het detectorverbod is bezit van een radardetector niet verboden, u mag er alleen niet mee rijden, of deze te koop aanbieden. Alleen als er dus goede gronden zijn mag Justitie de spullen in beslag houden. Tijd om de Offcier van Justitie eens te vragen wat deze gronden zijn. Neem deze brief over en stuur deze naar het parket. De adressen zijn te vinden op Rechtspraak.nl.Edelachtbare officier van Justitie,Middels deze brief dien ik bij U het verzoek in tot teruggave van op datum in beslag genomen goederen.Dit verzoek dien ik bij U in met onderstaande argumenten:- Gezien het bezit van deze goederen niet strafbaar is, en het niet meer in het belang van het onderzoek is, is het niet noodzakelijk de goederen nog langer in beslag te houden.

- Van deze goederen nooit een afstandsverklaring is getekend mijnerzijds.

- Het niet aan te nemen is door u dat de rechter de spullen verbeurd verklaart daar er nog nimmer een dergelijke zaak voor de rechter is geweest.

- De goederen niet dienen om eventueel politie werk te hinderen of te verstoren, maar alleen maar gebruikt werden om informatie te verzamelen voor mijzelf en de website flitsservice.nl die deze informatie weer doorgeeft aan enkele radiostations.Verder wil ik U vragen mij een reactie te geven waarom deze goederen nog steeds vast gehouden worden door politie/justitie.Indien U besluit de goederen niet terug tot mijn beschikking te stellen, verzoek ik U een uitgebreide verklaring naar mij te zenden met de motivatie uwerzijds.Tevens wil ik U middels deze brief op de hoogte stellen van de verbazing mijnerzijds over het door U gezonden transactievoorstel. Gezien het feit dat de verschillende lopende procedures tegen deze regelgeving nog steeds niet zijn afgerond, ga ik er dan vanzelfsprekend vanuit dat U het transactievoorstel voorlopig opschort totdat er een definitieve uitspraak is gedaan in deze zaak net zoals dit gebeurd in de diverse zaken met het lasershield.Verder kan ik U mededelen dat ik in geen enkel geval alsnog afstand doe van goederen die volgens de wet niet verboden zijn in het bezit te hebben.
Hoogachtend,

Bron:  Flitsservice.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram