Vraagtekens bij gemeentelijke boete


DEN HAAG - Als gemeenten bestuurlijke boetes mogen opleggen voor kleine ergernissen en lichte verkeersovertredingen, kan dat leiden tot 'absurdistan'. De Tweede Kamer vreest voor een onoverzichtelijke lappendeken, omdat de nieuwe bevoegdheden per gemeente kunnen verschillen en niet duidelijk zijn voor de burgers. Tegelijk willen de meeste fracties dat de gemeente nog meer zaken moet kunnen bestraffen dan het kabinet voorstaat.Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van twee wetsvoorstellen die de boetes door de gemeenten mogelijk maken. Een Kamermeerderheid staat sympathiek tegenover de gedachte om de gemeenten de kleine overtredingen zelf te lijf te laten gaan. Maar toch is de steun voor de voorstellen niet zeker. Met name de PvdA en de VVD vrezen dat de wirwar aan regelingen leidt tot ingewikkelde situaties, vooral als mensen in beroep gaan tegen de opgelegde boete.Nu worden de meeste overtredingen volgens het strafrecht vervolgd. Probleem is dat bijvoorbeeld wildplassen en graffiti geen prioriteit van de politie zijn maar wel overlast geven. Gemeenten willen dit daarom zelf aanpakken, net als fout parkeren, stilstaan op de weg, fietsen op de stoep en lopen waar dat niet is toegestaan. Grotere overtredingen blijven onder het strafrecht vallen.Ook is er een wetsvoorstel in de maak om het Openbaar Ministerie de lichte overtredingen te laten afdoen. De PvdA meent dat deze mogelijkheid misschien de hele bestuurlijke boete overbodig maakt. Het voorstel voor de OM-afdoening is al verder in de lijn en ligt bij de Eerste Kamer.Een meerderheid steunt de wens van het CDA om ook hardrijders in woonwijken bestuurlijk te beboeten. Gemeenten zouden flitspalen mogen neerzetten en de opbrengst mogen houden, net als de andere bestuurlijke boetes. Maar het kabinet wil snelheidshandhaving onder het strafrecht houden, omdat een kleine overtreding al levensgevaar kan opleveren, vooral in woongebieden. Gemeenten moeten meer werk maken om de wijken zo in te delen dat auto's niet harder dan 30 kilometer per uur kunnen rijden. Dat gebeurt nog veel te weinig.Minister Donner (Justitie) wees erop dat handhaving vrijwel altijd verliesgevend zal zijn, omdat het niet opweegt tegen de investeringen. De gemeenten zullen er naar verwachting dan ook niet aan verdienen.Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) gaf nog aan in een later stadium ook de horeca, bouwverordeningen en lichte milieukwesties onder de bestuurlijke boete te willen brengen. Volgende week gaat het debat verder.

Bron:  Telegraaf