Vrijspraak in Laserzaak (nagekomen)

 

Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft op 27 augustus 2002 in hoger beroep een man vrijgesproken die er van werd verdacht opzettelijk een snelheidscontrole te hebben belemmerd met een in zijn auto ingebouwde Laser Echo 850.De man had bij de politie en tijdens de behandeling van zijn zaak ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep verklaard dat hij het apparaat had aangeschaft en in zijn auto had laten inbouwen voor het op afstand openen van zijn garagedeur en dat hij niet wist dat de Laser Echo de snelheidsmeting met behulp van de lasergun zou kunnen storen.Het Gerechtshof oordeelde uiteindelijk dat niet bewezen kon worden dat de man opzettelijk de snelheidsmeting gestoord heeft. Er volgde niet alleen een vrijspraak. Ook de in beslag genomen garagedeuropener moet aan de man worden teruggegeven. Of de man daar nu nog veel mee kan is overigens zeer de vraag. Hij heeft inmiddels namelijk een nieuw (ander) apparaat gekocht om zijn garagedeur te kunnen openen. Bovendien is hij nu wel bekend met de bijwerking van de Laser Echo 850, zodat de kans klein is dat hij in de toekomst opnieuw zal worden vrijgesproken wegens het ontbreken van opzet. Opzettelijk handelen is namelijk niets anders dan willens en wetens handelen.

 
 
Bron: Anker en Anker Advocaten
 
  9-8-2002  


|

FlitsKaart