VVD wil veel meer geld tegen filevorming / Snelweg bouwen met prive kapitaal658x

Banken en pensioenfondsen moeten op korte termijn geld kunnen beleggen in het Nederlandse wegennet. Om verder dichtslibben te voorkomen wil de VVD dat het kabinet haast maakt met het openstellen van de infrastructurele markt voor deze partijen.

VVD-leider Mark Rutte vindt dat Balkenende IV volstrekt te weinig geld uittrekt voor infrastructuur. In het regeerakkoord is 100 miljoen extra gereserveerd voor wegen en vaarwegen.
„Dat is net genoeg voor een fietspad. We moeten op een slimme manier geld inzetten”, aldus de liberaal. Vandaag zal de partij bij het debat over het beleidsprogramma een motie indienen waarin het kabinet wordt gevraagd nog dit jaar stappen te nemen om externe partijen te betrekken bij de financiering van infrastructurele projecten.

„Veel projecten zitten te wachten op een duw in de rug”, aldus Rutte. „Het kabinet moet die mogelijkheid gaan scheppen.” Het pensioenfonds ABP heeft al aangegeven fors te willen investeren in het Nederlandse wegennet om zo bij te dragen aan de aanpak van het fileleed. Snelwegen zouden dan wel tolwegen moeten worden, in navolging van Frankrijk. De VVD stelt als voorwaarde dat tolheffing bij bestaande projecten niet aan de orde kan zijn. Bij het debat over het beleidsprogramma zal de participatietop hoog op de agenda staan. Het kabinet en de sociale partners voerden gisteren nog druk overleg in een poging de impasse te doorbreken. Andere thema’s die de revue zullen passeren zijn de maatschappelijke stage, waarvoor het CDA geld wil reserveren, en de bonus voor kleine scholen, die de SP ingevoerd wil zien in de strijd tegen de massale leerfabrieken.

Bron:  De Telegraag /abonnee gedeelte

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram