Wat meer rode stroken is niet genoeg, de stad moet de fiets ruim baan geven

 

Planologen, verkeersdeskundigen en (gemeente)bestuurders beraadden zich gisteren in Utrecht op een 'schaalsprong van de fiets'. De tweewieler zonder motor en zonder uitstoot van schadelijke gassen moet het vervoermiddel worden in de stad.

Het klinkt als een open deur, en het zal geen verbazing wekken dat deze krant die schaalsprong van de fiets toejuicht. Verbazingwekkend is wel dat een deskundigenberaad en een noodkreet nodig zijn om tot die schaalsprong te komen. De fiets heeft toch een ruime plaats in 's lands traditie. Nederland staat bekend als het land waar zelfs de vorstin zich per fiets verplaatst.

De faam strookt niet helemaal met de werkelijkheid, maar die liggen in het geval van de fiets toch een stuk dichter bij elkaar dan met de windmills en de wooden shoes.

De fiets is niet alleen traditie, maar ook toekomst. Nederland behoort tot de rijke landen die een eeuw van explosief groeiend autoverkeer achter de rug hebben. Het autogebruik gaat er nu dalen, omdat de auto nadelen heeft en op overvolle wegen niet vooruitkomt.

Een van de gevolgen is dat het fietsverkeer groeit, met name in de steden. De bestuurders van die steden lijken dat ook in de gaten te hebben, want het aantal kilometers fietspad is fors gegroeid. Dat is mooi. Maar het zijn veelal de bekende rode fietsstroken, en daarop doen zich veel problemen voor, door drukte, snelheidsverschillen tussen fietsers, scheurende snorfietsen et cetera. Bovendien is het in veel grote steden een hele toer om een fiets te parkeren.

Files en parkeerproblemen, het waren woorden die bij de auto hoorden, maar ze zijn in de steden inmiddels ook van toepassing op de fiets. Volgens de deskundigen die de 'schaalsprong van de fiets' bereiden, komt dat door halfslachtige keuzes. In stadsontwikkeling en -inrichting moet veel radicaler worden gekozen voor de fiets als dominant vervoermiddel. Waar de combinatie fiets- en autoverkeer gevaarlijke situaties oplevert, moet misschien worden geconcludeerd dat die twee niet te combineren zijn. En dan moet de auto wijken.

Radicaler kiezen voor de fiets kan ook betekenen dat de reflex moet worden onderdrukt om grote voorzieningen als ziekenhuizen aan de rand van de stad te zetten, met parkeergarages. In de stad, en bereikbaar per fiets of ov, kan beter zijn.

Deze verkeersproblemen spelen niet alleen in Nederland, maar in steden wereldwijd. Dat is een extra reden om niet achterop te raken, maar innovatieve koploper te zijn.

 
 
Bron: Trouw
 
  28-9-2012  


|

FlitsKaart