Weblog Burgemeester 'boetes misplaatste dienstklopperij'

 

Na afloop van onze nieuwjaarsreceptie op 2 januari werd ik gebeld door bezoekers met de mededeling dat zij een parkeerbon van 60 euro aan hun bezoek hadden overgehouden. Wat was het geval: meer dan 300 bezoekers kwamen op onze nieuwjaarsreceptie af. Daar was de parkeercapaciteit van het gemeentehuis natuurlijk niet op berekend. Sommige bezoekers parkeerden daarop hun auto in de berm bij het station. Volstrekt veilig en de berm was door bevriezing hard, dus werd er niets vernield.

Een politieagent dacht daar anders over en ging daar bonnen uit staan schrijven. Nu heb ik een hoge achting voor onze dienders, zij doen goed werk, maar dit vind ik toch een vorm van misplaatste dienstklopperij! Ik heb de politieleiding gevraagd deze bekeuringen in te trekken. Mocht dat juridisch niet meer mogelijk zijn dan vind ik dat de gemeente, als goed gastheer, de bekeuringen maar moet betalen.

 
 
Bron: Weblog: Tjeerd van der Zwan
 
  1-12-2009  


|

FlitsKaart