Weer meer doden

 

Hoe fijn was het om in de krant te lezen dat dhr. Koos Spee van Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie beweerde dat er websites bestaan die verkeershandhaving bagetalliseren. Degene die in de lande nogal eens de flitssheriff wordt genoemd schijnt dit koosnaampje meer dan beu te zijn.Kortom, de weggebruiker moet maar eens veranderen, want dat was toch de bedoeling van al dat geflits en het laatste dat moet veranderen is blijkbaar het onredelijke flitsbeleid zelf dat werkelijk nergens over gaat.De eerste provincies met een zero tolerant snelheidsbeleid waren onder andere Flevoland en Friesland. Beide provincies zullen dit jaar een stijging zien van het totaal aantal verkeersdoden ten opzichte van vorig jaar. Bagetalliseren? Nee, wij hebben een overheid die in naam van de staatskas het gevaar van snelheid overdrijft!BVOM is toch zo begaan met het milieu. Uit correspondentie tussen Flitsservice en BVOM blijkt alleen dat deze overheidsinstantie alles behalve een milieu doelstelling heeft. Kortom, men doet maar wat, ’t schijnt goed te zijn voor het milieu. Dit is wellicht de makkelijkste leugen om onderuit te bagetalliseren.In een poging om de positieve effecten op verkeersveiligheid van het flitsbeleid wetenschappelijk te bewijzen, wordt het SWOV ingeschakeld om hier eens onderzoek naar te doen.Wat krijgt de burger in niet-staatskas wijsheden terug, voor een belastinggeld verslindend rapport? “Flitsen helpt” waarbij minime verschillen als de muis en de olifant worden uitvergroot. De huisvlieg onder het vergrootglas blijkt opeens een nuttig schepsel te zijn.Wat krijgt de belastingbetaler voor zijn geld? Eerder is door een Flitsservice medewerker BVOM aangeschreven hoe dat zit met de lokaties van de trajectcontroles. Hoewel een overheidsinstantie de wettelijke plicht heeft om antwoorden te geven is tot nu toe aan Flitsservice geen enkel weerwoord gegeven op het artikel “Trajectcontroles komen op verkeersveilige lokaties”. Dit wordt ook niet uitgelegd omdat BVOM een verkapt belastingkantoor welk zoveel mogelijk geld wenst te verdienen aan deze nieuwe trajectcontroles. Blijkbaar kan men het slijk der aarde omzeilen, maar zeer zeker niet uitleggen.Hoewel het SWOV natuurlijk als onafhankelijk gezien zou moeten worden, moeten we niet vergeten dat deze stichting een samenwerkingscontract heeft met BVOM. Objectiviteit vanuit het SWOV wordt dan ook wel heel twijfelachtig bij het afscheid van dhr. Liem Oei, die op het bewuste afscheidssymposium pleitte voor een snelheidscamera achter ieder verkeersbord. Denken we hier aan een objectieve wetenschapper, of denken we hier aan een man met een missie van wellicht politieke inslag? Op de website van SWOV staat SWOVschrift 94, vel uw eigen oordeel.

Ook Liem Oei heeft een wetenschappelijk rapport uitgebracht waaruit blijkt dat hogere snelheden gevaarlijk zijn voor de verkeersveiligheid. Mogen we het harde oordeel vellen dat SWOV gewoonweg betrokken is in het complot tegen de automobilist? Zaken zetten aan het denken en laat u zichzelf niet misleiden door de zogenaamde “wetenschappelijke kaders” waarin zaken worden gepubliceerd.

Het ministerie liet plan 17 onderzoeken, ofwel de gevolgen van het plan om de leeftijd van brommerrijden naar 17 jaar op te trekken. SWOV kwam met ongevraagd advies, genaamd plan-18, naar de gelijknamige leeftijd, puur voor de discussie. Uit het pure en het enkelvoudig nemen van dit initiatief, blijkt dat SWOV politiek getint is. Evenzo betaalt de belastingbetaler tot in eeuwigheden voor onderzoeken naar het inperken van zijn eigen vrijheden in de vorm van het slimme gaspedaal (ISA). Een voortdurend onderzoek, dat net zo lang doorgaat, totdat het ingevoerd is. Het ISA is een stukje techniek dat ervoor zorgt dat u gedwongen altijd maximaal net zo snel rijdt als de toegestane limiet.Uit ons internationale expertise netwerk, waar Flitsservice een onderdeel van is, blijkt dat de wetenschappelijke instanties ieder vorm van wetenschappelijke kritiek niet beantwoorden. Daarnaast doet men de wetenschappelijke discussie vermijden en domweg negeren. Onze internationale contacten wensen antwoorden te krijgen op de eigen kritiek inzake bepaalde wetenschappelijke rapporten.De wetenschappelijke rapporten waar het om gaat, liggen aan de basis van onder meer ons flitsbeleid hier in Nederland. Deze rapporten vormen ook, dankzij SWOV, de basis van de rekenmodellen hoeveel geld er aan wegwerkzaamheden besteed moet worden en dit met name inzake Duurzaam Veilig.Kortom, de discussie over de bloedbanen van verkeersbeleid wordt internationaal structureel vermeden. Hoe werkt het SWOV? Deze neemt de desbetreffende rapporten zonder al teveel openbare kritiek over. Het flitsbeleid wordt ingesteld, Duurzaam Veilig kan worden doorgerekend in het concept NVVP en de politiek ontvangt een absolute waarheid zonder de kritiek aan de basis van deze waarheid te kennen. Simpel gezegd, de oppositie in het wetenschappelijke debat wordt genegeerd. Zodra de oppositie met de politiek praat moet er eerst heel erg veel worden uitgelegd voordat de mensen elkaar begrijpen. Het is alsof je de politiek vertelt dat het verkeersveiligheidsalfabet niet helemaal juist is, in een taal die juist op dit alfabet gebaseerd is.Evenzo moet dus aan het einde van dit jaar worden aangetoond dat flitsen werkt. Het aantal verkeersdoden in zowel Friesland als Flevoland stijgt dit jaar en een website als deze zou verkeershandhaving bagetalliseren.Als we snelheidshandhaving van de lijst schrappen is er in Nederland vrijwel geen verkeershandhaving. Dat snelheidshandhaving niet werkt wordt ook echt niet bewezen door een bevooroordeelde wetenschappelijke instantie met een politieke agenda. De cijfers van verkeersdoden in Friesland en Flevoland stijgen dit jaar.Flitsservice kreeg eerder dit jaar een rapport in handen waaruit bleek dat snelheidscontroles niet werken. De ombuiging en de stijging van het aantal verkeersdoden werd hierin al voorspeld. Kortom, er is geen sprake van bagetallisering, echter is er sprake van realiteit.Snelheidshandhaving is goed voor de staatskas en dit wordt aan ons aan alle kanten bevestigd, vanuit de politie en vanuit de politiek. Verachtelijk dat die staatskas daarna weer wordt aangewend om de verkeersveiligheid- en milieu-leugens in stand te houden.BVOM en SWOV voeren in hun liefdesrelatie een beleid om de burger een poot uit te draaien. Het CDA wenst een normen en waarden debat te voeren. Welke vorm dit normen en waarden debat ook moge aannemen, de burger weet dat ze wordt bestolen. Zolang deze vorm van diefstal zich blijft voordoen, komen er zeer zeker geen normen en waarden in dit land, zullen onterecht flitspalen in vlammen opgaan en wellicht krijgen trajectcontroles ook de nodige vandalistische behandeling in de toekomst.Vooralsnog blijkt het aantal verkeersdoden te stijgen in de sterprovincies waar de grootste flitsdiefstal plaatsvind, terwijl het boevenvangen het beruchte ondergeschoven kindje is.We worden genaaid en we worden genaaid en we worden genaaid.Meer is er niet aan flitsen.

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  10-4-2003  


|

FlitsKaart