Weg vrij voor bouw nieuwe spitsstroken


DEN HAAG,
De aanleg van spitsstroken en andere bouwprojecten, die maandenlang vanwege problemen met de luchtkwaliteitseisen hebben stilgelegen, kunnen binnenkort weer worden hervat. Eerder blokkeerde de Raad van State diverse spitsstroken, die juist een einde aan het fileprobleem moesten maken op de Nederlandse snelwegen.


Door een ingenieuze interpretatie in de nieuwe wet vormt de luchtkwaliteit niet langer een barricade bij bouwen infrastructuurprojecten.


Staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) wil in zijn nieuwe wet projecten die niet „in betekenende mate” de lucht vervuilen niet langer meetellen bij de norm voor luchtkwaliteit. In een interview in het dagblad Cobouw zegt Van Geel dat hij op deze manier een hoop projecten wil loskoppelen van de wet. De staatssecretaris verwacht dat „bijna alle geplande wegverbredingen” toch aangelegd kunnen worden.CDA-Tweede-Kamerlid Liesbeth Spies is blij met de oplossing. „Het is een forse stap vooruit”, meent de christen-democrate. Volgens PvdA-Kamerlid Diederik Samsom rekt Van Geel met zijn plannen de marges alleen maar op. Dat de bouw van huizen de lucht niet vervuilt is duidelijk voor de PvdA’er. „Maar de aanleg van meer wegen leidt tot meer auto’s en dat levert een verslechtering van de lucht op”, zo vreest Samsom.


Voor minister Karla Peijs (Verkeer) is de koerswijziging in de wet, die begin maart door het kabinet behandeld wordt, een fikse opsteker. De woordvoerder van de CDA-bewindsvrouw laat weten dat Peijs zeer enthousiast is over het voorstel. „Maar eerst moet de Tweede Kamer er nog naar kijken”, waarschuwt de woordvoerder. De plannen voor liefst 149 kilometer spitsstrook belandden in de ijskast door de luchtkwaliteitseisen. Hierdoor bleven miljoenen euro’s op de plank liggen.

Bron:  De Telegraaf (abonnee gedeelte)

Melder: Maserati Teun