Weg Zwolle-Deventer in twee jaar veel veiliger

 

ZWOLLE - In twee jaar is op de N337, de weg Deventer-Zwolle, het aantal ongevallen met gewonden gehalveerd. Dat is te danken aan de reconstructies langs Wijhe en intensieve controles, is de overtuiging van Gerard Sutman, verkeersspecialist bij de politie. Sutman bekleedt die functie bij het district Zuid van het regiopolitiekorps IJsselland. De in dit geval meest relevante gemeenten zijn Deventer en Olst/Wijhe. Daar ligt, voornamelijk op de IJsseldijk, ongeveer twintig kilometer N337, tot de gemeentegrens met Zwolle, nabij Herxen.Sutman vertelt over die weg naar aanleiding van het dodelijke ongeval vorige week tussen Olst en Deventer.Een 28-jarige Zwollenaar, die in de richting van zijn woonplaats reed, haalde in de nacht van maandag op dinsdag om 1.00 uur in. Hij deed dit op een plek waar de weg naar rechts afbuigt, van de rivier af. Bij het ontwijken van een tegenligger verloor hij op het rechte weggedeelte daarna de macht over het stuur, raakte van de weg af en brak door de afrastering aan de rivierzijde.De uiterwaarden staan nog grotendeels droog, behalve hier. De auto buitelde van de dijk in een geul die twintig meter van dijk ligt. Aanvankelijk werd aangenomen dat het slachtoffer daarin is verdronken, maar nader onderzoek wees uit dat daarvan geen sprake is. Sutman wil geen details geven over de verwondingen die wel tot zijn dood leidden, maar vertelt na een korte aarzeling wel dat de Zwollenaar ‘achter in de auto‘ werd aangetroffen. Dat wijst er op dat hij geen veiligheidsriem droeg, maar ook over die veronderstelling kan of wil de politieman geen uitsluitsel geven.DUBBELE STREPENSutman geeft er de voorkeur aan vooruit te blikken: ‘Het zou wel goed zijn als op zulke plaatsen bochten kunnen worden aangepast. Vooral het doortrekken van de dubbele strepen, zoals op het traject van Wijhe naar Zwolle, lijkt me een prima maatregel.‘De statistieken over ongevallen met gewonden op deze weg geven hem gelijk. Dit traject werd twee jaar geleden gereconstrueerd. Daarna nam het aantal ongevallen af van vijf in 1999, veel te veel voor enkele luttele kilometers provinciale weg, naar twee.‘Sinds de invoering van de dubbele strepen is het verkeersbeeld veel rustiger geworden. Ergernis over een wat langzamere voorganger mag nooit leiden tot onverantwoord verkeersgedrag. Je moet maar even denken aan je gezin eer je over een dubbele streep gaat inhalen. En ach, let er eens op wat je wint als je iemand inhaalt. Meestal gaat het op het eindpunt maar om seconden.‘Overigens is ook op het traject Wijhe-Deventer sprake van een halvering van het aantal ongevallen met gewonden: Van acht in 1999 naar vier in 2001. Niet te danken aan wegreconstructies, maar wel aan intensieve controles. Geregeld staat een van de welbekende kliko‘s met radarsnelheidsmeters in de berm. Verder rijdt de zogeheten onopvallende videosurveillance, een ‘burgerwagen‘ vol apparatuur die het gedrag van verkeersdeelnemers vastlegt, geregeld over deze IJsseldijk.Sutman: ‘Dat werkt, hoor! Het zingt rond als die en gene hoort dat hij zijn rijbewijs op de dijk langs Olst is kwijtgeraakt.‘ 
 
Bron: Zwolse Courant
 
  11-6-2002  


|

FlitsKaart