Weggebruikers betalen voor knelpunten

 

Weggebruikers gaan binnenkort meebetalen om knelpunten in het wegennet sneller te kunnen oplossen. Naast dit versnellingstarief wil minister Peijs (VenW) ook ruimere mogelijkheden om tol te heffen. Minister Peijs heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

In de Nota Mobiliteit kondigde het kabinet al aan dat tolheffing nodig is om knelpunten in het wegennet op te lossen. Op dit moment kan alleen op nieuwe wegen tol worden geheven. In de nieuwe wet wordt ook tolheffing mogelijk op bestaande wegen, in combinatie met de aanleg van nieuwe infrastructuur. Dit kan alleen in specifieke gevallen, namelijk als de bestaande weg in het verlengde ligt van de nieuwe infrastructuur of voorziet in dezelfde verbinding.

Met het versnellingstarief betalen weggebruikers mee aan de extra kosten voor versnelde aanleg van infrastructuur op plaatsen waar veel files zijn. Er wordt vooraf bepaald welk bedrag opgehaald moet worden om de nieuwe infrastructuur mede te financieren. De weggebruikers betalen samen niet meer dan dit bedrag. Daarna vervalt de tol of versnellingsprijs. Weggebruikers gaan pas betalen als de werkzaamheden klaar zijn.

Peijs wil de tol of het versnellingstarief heffen met een 'free flow-systeem'. Dit is een elektronisch systeem waarmee betaald kan worden zonder te stoppen.Knelpunten in het wegennet die mogelijk in aanmerking komen voor het nieuwe systeem zijn onder meer de A27, de doortrekking van de A15 naar de Duitse grens, de A2 Maasbracht-Geleen, de A13/A16 bij Rotterdam, de A4 Delft-Schiedam, de Tweede Coentunnel en het project A6/A9.

Minister Peijs hoopt in 2011 het eerste project te hebben gerealiseerd. Daarnaast kunnen ook provincies en gemeenten tol of een versnellingstarief op hun wegen vragen.

 
 
Bron: Regering.nl
 
  28-6-2006  


|

FlitsKaart