Wegpiraat gepolst over hoogte boete

 

Justitie wil van hardrijders en andere verkeersovertreders weten of de boete die ze hebben gekregen wel hoog en afschrikwekkend genoeg is om herhaling te voorkomen.

In opdracht van het bureau verkeershandhaving openbaar ministerie van verkeersofficier Koos Spee, bekend van televisie, zijn honderden brieven verstuurd aan overtreders met het verzoek een enquête in te vullen. De respons toe nu toe is gering. Veel geadresseerden vrezen dat, onafhankelijk van de uitkomsten, de boetebedragen alleen maar hoger worden. Het onderzoek is uitbesteed aan het Verwey Jonker Instituut. De adressen zijn afkomstig uit het acceptgirobestand van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden.

Garanderen
Met een in de brief gegeven inlognaam en -code kan op internet de vragenlijst worden ingevuld. Hoewel de onderzoekers garanderen dat de gegevens anoniem worden verwerkt, zijn veel geadresseerden daar niet gerust op. Ze vrezen misbruik. Zo wil justitie bijvoorbeeld weten hoe vaak de maximumsnelheid wordt overschreden en of een hoge boete helpt. Anoniem? Laat me niet lachen, je hebt een persoonlijke inlogcode gekregen die gekoppeld is aan je huisadres, aldus een klagende verkeersovertreder. Hardrijder Bas, die uit angst voor de lange arm van justitie anoniem wil blijven, vulde afgelopen weekeinde de enquête uit nieuwsgierigheid in, maar heeft nu spijt.

Klacht
De uitkomst staat toch al vast. Boetes worden echt niet lager, aldus Bas die onlangs een boete ontving voor 34 kilometer per uur te hard rijden op de snelweg. Is de boete niet effectief, dan wordt hij verhoogd. Is hij wel afschrikwekkend, dan worden ze nog hoger want dan werkt het blijkbaar. Ook vindt hij dat justitie privacyregels schendt door namen door te spelen en heeft een klacht ingediend bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Zorgvuldig
Volgens een zegsman van het CBP moet het openbaar ministerie zeer zorgvuldig met namen van verkeersovertreders omgaan en kunnen die niet zomaar aan derden worden verstrekt. Ze vallen onder de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Daar moet je bijzonder voorzichtig mee zijn. Volgens de zegsman mag er wel beleidsonderzoek worden uitgevoerd mits de gegevens worden geanonimiseerd. Een justitiewoordvoerder benadrukt dat de anonimiteit van alle ondervraagden is gewaarborgd. Hun identiteit is niet te herleiden. Hij wilde niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek is net pas gestart, aldus de zegsman. De uitkomsten zullen worden besproken en openbaar worden gemaakt.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  14-8-2008  


|

FlitsKaart