West: Wassenaarders steeds agressiever bij bekeuring

 

WASSENAAR| Gemeenteambtenaren in Wassenaar worden steeds vaker met fysiek geweld bedreigd door mensen die een bekeuring krijgen. De bedreigingen worden vooral gericht aan het adres van de inspecteurs openbare ruimte. Die zijn belast met het toezicht op het verkeer en het parkeren, maar ook op het aanlijngebod voor honden.Volgens burgemeester Van den Muijsenberg heeft de dreiging meermalen geleid tot volstrekt 'onaanvaardbare situaties'.
"Zelfs in die mate dat de desbetreffende inspecteur ternauwernood het vege lijf wist te redden".Hij wil dat de ambtenaren in geval van nood een directe verbinding met de politie krijgen. Maar wettelijk is het de politie niet toegestaan om 'buitenstaanders' op het verbindingsnetwerk toe te laten. Van den Muijsenberg heeft daarom de kwestie bij het Openbaar Ministerie aangekaart.
Ruim zeventig procent van de 2706 bekeuringen die de gemeentelijke inspecteurs van het bureau 'toezicht en handhaving openbare ruimte ' vorig jaar uitdeelden waren voor foutief parkeren. Op de zebra, op de stoep of bij de bushalte, het maakt niet uit. Tientallen automobilisten zetten hun vehikel ook net zo makkelijk op een gehandicaptenparkeerplaats.
Anderen parkeerden even zo vrolijk op een kruispunt of voor een in- of uitrit. Alleen al in het centrum gingen er 721 bonnen naar automobilisten die zonder parkeerschijf in de blauwe zone stonden.
Hardleers zijn de autobestuurders in de parkeerschijfcategorie ook. Zo kregen honderd automobilisten voor hetzelfde feit twee keer een bekeuring, zeventien mensen overkwam dat drie keer en koploper is de Wassenaarder die zeven keer zonder parkeerschijf tegen de lamp liep.Niet alleen de overtreders reageren steeds vaker op agressieve wijze op het uitschrijven van bonnen. Volgen het bureau toezicht en handhaving maken ook de omstanders zich daaraan steeds vaker schuldig. "Terwijl het uitschrijven van bekeuringen beslist geen doel is maar een middel", aldus H.Klein Breteler onder wie de inspecteurs openbare ruimte ressorteren. "Steeds meer wordt met verbaal geweld de grens gezocht van het toelaatbare. En ook de dreiging met fysiek geweld neemt toe".Begin dit jaar werd een automobilist wegens het inrijden op een van de Wassenaarse inspecteurs veroordeeld tot twee maanden hechtenis.

 
 
Bron: Haagsche Courant
 
  27-7-2002  


|

FlitsKaart