Wetsvoorstel voor ANPR (kentekenherkenning) naar Tweede Kamer

 

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat het mogelijk moet maken om alle kentekens die worden gescand met ANPR-camera's 28 dagen te bewaren. Tot op heden mochten alleen de kentekens worden bewaard waar iets mee aan de hand was.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waardoor alle kentekens die de politie met camera's automatisch vastlegt, vier weken mogen worden bewaard. Naast het kenteken en de foto van het voertuig, worden gegevens bewaard over de locatie, de datum en het tijdstip. Doel is misdrijven op te sporen en voortvluchtige verdachten en veroordeelden aan te houden. Het systeem heet kentekenherkenning, ook wel ’automatic numberplate recognition’ (ANPR) genoemd.

De politie mag op dit moment niet alle kentekens bewaren en achteraf raadplegen. Voor de opsporing van misdrijven waarbij niet meteen duidelijk is dat er een voertuig betrokken was kan dat belangrijk zijn.

Straks mag de politie de ’no hits’ (kentekens waar nog niets mee aan de hand was op het moment van passeren van de ANPR-camera) tijdelijk opslaan en gebruiken voor opsporing. De opgeslagen gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de opsporing van relatief ernstige misdrijven: waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan en de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden.

De naam van de kentekenhouder wordt niet opgeslagen. Die wordt pas bekend als relevante kentekengegevens zijn gevonden en navraag wordt gedaan bij het kentekenregister. Alleen bevoegde politieagenten krijgen toegang tot de opgeslagen kentekengegevens.

Uit een onderzoek van 2011 naar de mogelijke waarde van ANPR voor de opsporing bleek dat ANPR op dat moment - toen de no-hits nog niet mochten worden bewaard - leidde tot het plukken van ’laaghangend fruit’. De meeste ANPR-acties leidden tot het innen van openstaande boetes of belastingschulden. Als het mogelijk wordt om achteraf te onderzoeken welke auto’s in de buurt zijn geweest van een misdrijf wordt de mogelijke waarde van ANPR voor de opsporing veel groter.


Algemeen Dagblad schreef: Woede om door politie opgeslagen kentekens

De Tweede Kamer praat woensdag over het gebruiken en opslaan door de politie van camerabeelden van voertuigen en hun nummerplaten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ziet veel in uitbreiding van de mogelijkheden. Maar er dreigt al bij voorbaat een rechtszaak tegen het voorgestelde systeem.

Camera's leggen (kentekens van) voertuigen in het verkeer vast. De gegevens kunnen dan automatisch worden vergeleken met kentekens van voertuigen die op naam staan van bekenden van de politie, bijvoorbeeld iemand die nog een straf moet uitzitten.

De op camerabeelden zichtbare kentekens worden meteen vergeleken met een bestand van kentekens op naam van die 'bekenden'. Levert dit een 'hit' op, dan gaat de politie aan de slag. De overgebleven 'no hits' gaan in de prullenbak.

Straks mag de politie die 'no hits' 4 weken opslaan en gebruiken voor het oplossen van misdaden. Het opslaan gebeurt overigens zonder een persoonsnaam op te nemen. Na aangifte of ontdekking van een strafbaar feit kan de politie dan bijvoorbeeld gaan onderzoeken of de auto van de verdachte van een overval op een bepaalde plaats is gesignaleerd.

De Raad van State is al niet enthousiast. Maar de Stichting Privacy First, bekend van de strijd tegen het nieuwe paspoort, is helemaal niet van plan het te nemen als dit wettelijk mogelijk wordt. Dan komt er een rechtszaak, zegt Vincent Böhre van genoemde organisatie. Iedere burger wordt door deze maatregel een potentiële verdachte, vindt zijn stichting.

De overheid moet pas bij redelijke verdenking tot actie overgaan. 'We moeten terug naar dergelijke klassieke grondrechten en niet de hele bevolking criminaliseren. Het wordt nu steeds vaker omgekeerd. Daarbij kan het wel anoniem gebeuren, maar alles valt te herleiden en ook alles kan worden gekraakt.'

'Een middel erger dan de kwaal", vindt ook Gerard Schouw van D66. 'Dit miljoenen verslindend project leidt niet tot meer veiligheid, maar werkt juist diefstal van auto's en kentekens in de hand. De zware criminelen worden niet opgespoord, die ontwijken de camera's of gaan rijden met valse kentekens. Om nu miljoenen uit te geven aan het volgen van onschuldige burgers om wat openstaande boetes te innen, is mij een brug te ver."

Ook hij klaagt over 'gewone burgers als potentiële criminelen.' Hij worstelt met diverse vragen: 'Hoe wordt de privacy gewaarborgd? Wat gebeurt er met de gegevens? En bij een datalek zijn de gevolgen niet te overzien."

 
 
Bron: Slim bekeken
 
  19-3-2013  


|

FlitsKaart