'Wie controleert op zestig kilometerweg?'

 

Dinsdag 3 september 2002 - NEERIJNEN - Wethouder A. Kusters van Neerijnen is uiterst sceptisch over de nieuwe duurzaam veilig-plannen. Bij het vaststellen van maximumsnelheden hoort ook een handhavingsbeleid door de politie, is zijn opvatting. Neerijnen komt, later dan de regio, met een plan van aanpak om de snelheden vast te leggen.In het kader van het landelijk beleid duurzaam veilig betekent dat invoering van dertig kilometerzones in de meeste kernen en zestig kilometer op bepaalde verbindingsroutes. Kusters: "We zijn hier inderdaad vrij laat mee. Maar laat ik het maar heel eerlijk zeggen: we voelen er ook niet zoveel voor. Je creëert hierdoor schijnveiligheid, want je stelt regels op zonder dat je die kunt handhaven. Wie controleert er op een zestig kilometerweg? Het vergroot ook de ongeloofwaardigheid in de overheid. Maar ja, je wordt als gemeente wel geacht het landelijk beleid toe te passen." Het plan duurzaam veilig is vastgesteld na overleg met bewoners uit de diverse dorpen. Rode draad: dertig kilometer in de kom en extra aandacht voor de veiligheid van schoolroutes. De basis- en peuterschool van Opijnen aan de Zandstraat ligt buiten de zone, maar wordt op verzoek van de verkeersouders en de Werkgroep Verkeer alsnog gedeeltelijk een dertig kilometerweg. Op de Bommelsestraat mag niet harder dan zestig kilometer gereden worden, omdat fietspaden ontbreken. Pas op het moment dat er vrijliggende fietspaden gereed zijn en er een oplossing komt voor het landbouwverkeer, mag er tachtig kilometer gereden worden. Op de Graaf Reinaldweg mag de teller wel op tachtig staan, voor de parallelweg geldt echter zestig kilometer als maximum snelheid. De Hertog Karelweg in Waardenburg wordt heringericht als een vijftig kilometerweg. Verder wordt er in een advies gesproken van fietspaden, die afgescheiden van de weg liggen. De raad van Neerijnen buigt zich 12 september over de voorstellen, aanvang 19.30 uur.

 
 
Bron: Brabants Dagblad
 
  9-3-2002  


|

FlitsKaart