Wijkraad Dierdonk (Helmond) gebruikt lasergun om verkeerssnelheid te meten

 

Mogelijkheid voor wijken om autosnelheid te monitoren


Het Platform Verkeersveiligheid Helmond (PVVH) heeft een lasergun aangeschaft. Wijkraden en/of wijkbewoners kunnen op verzoek hiermee samen met de politie in hun wijk snelheidsmetingen houden. Op deze wijze krijgen wijkbewoners cijfermatige snelheidsgegevens en daarmee een beter inzicht in de gereden snelheden -en verkeersonveilige situaties- in hun wijk. Hierbij wordt alleen gemeten; er worden geen bekeuringen uitgeschreven. De wijkraad Dierdonk heeft op donderdag 3 november op een aantal punten in de wijk met de lasergun metingen gehouden.Metingen Dierdonk
De wijkraad Dierdonk en enkele wijkbewoners hebben de gemeente gevraagd om de snelheid van auto’s op het Horstlandenpark in kaart te brengen. De gemeente heeft daarop zogeheten telslangen geplaatst. Daarnaast heeft de wijkraad -samen met politie en gemeente- op donderdag 3 november tussen 16.30 en 17.15 uur met de PVVH-lasergun de snelheid gemeten ter hoogte van de kruisingen met Schovenhorstweide, Broenshofweide en Leusveldweide. Uit zowel de resultaten van de telslangen als de lasergun bleek dat er gemiddeld niet harder gereden werd dan de maximumsnelheid. Wel werd geconstateerd dat het –onder meer door de geluidsweerkaatsing in de straten- vóelt alsof er te hard gereden wordt.
Gebruik lasergun
Helmonders kunnen -samen met de politie- gebruik maken van de lasergun om de verkeerssnelheid in hun wijk te meten. Hiertoe kunnen inwoners van Helmond een verzoek indienen bij hun wijkraad. De politie gaat de lasergun, wanneer deze niet voor bovenstaand doel gebruikt wordt, ook inzetten bij handhavingsacties.
Platform Verkeersveiligheid Helmond
Het platform bestaat uit overheidsinstanties en belangenvereniging, te weten: gemeente Helmond, politie Brabant Zuid-Oost, 3VO, Fietsersbond, Gehandicapten Overleg Helmond, Instituut Verkeersbrigade en de Samenwerkende ouderenorganisaties. Het platform heeft als doel om gevraagd en ongevraagd advies te geven óver en zich actief in te zetten vóór het mensgerichte aspect van verkeersveiligheid.
 
 
Bron: Gemeente Helmond
 
  11-10-2005  


|

FlitsKaart