Wijkraad Oss gaat zelf snelheid controleren

 

De Wijkraad Oss Noord West neemt een SID ( Snelheid Indicatie Display ) in gebruik.
De SID is een apparaat, dat gedurende een periode ( b.v 3 weken) de gereden snelheden meet en vastlegt die door verschillende voertuigen worden gereden.

De Wijkraad Oss Noord West heeft deze uitgave gedaan, om tegemoet te komen aan de vraag van haar bewoners over te nemen maatregelen bij te hard rijden in hun straat, of buurt.
Vaak zijn de betreffende waarnemingen, tot frustratie van de bewoners, niet hard te maken en ook de politie kan niets met de opmerkingen over hardrijden e.d. zonder zelf metingen uit te voeren. Omdat de Gemeente Oss niet beschikt over voldoende meetapparatuur om aan elke aanvraag te voldoen, heeft de Wijkraad gemeend deze uitgave van rond de 4000 euro wel te kunnen doen. Met de aanschaf wordt voor de bewoners de mogelijkheid gegeven om min of meer zelf te bepalen waar er gemeten gaat worden. Op 16 maart zal de SID voor de eerste maal geplaatst worden in de Looveltlaan en zal daar voor een periode van 3 weken blijven staan. Na deze periode, zal de SID worden uitgelezen en de gegevens naar de Wijkraad gestuurd. Hierna zullen de gegevens door de wijkraad worden besproken met in eerste instantie de aanvragers van de meting waarna, als dit nodig mocht zijn contact zal worden opgenomen met de gemeentelijke instanties/ Politie, zodat er eventueel maatregelen genomen kunnen worden.

 
 
Bron: kliknieuws
 
  3-11-2009  


|

FlitsKaart