Zeven bekeuringen per dag

 

NIEUWERKERK Wil een buitengewoon opsporingsambtenaar kostendekkend zijn werk doen, moet hij ruim zeven boetes per dag uitschrijven, heeft de gemeente Nieuwerkerk uitgerekend.
Half 2007 krijgen gemeenten de mogelijkheid om zelf bestuurlijke boetes op te leggen. Inwoners kunnen dan een bekeuring krijgen van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), een gemeentelijke ambtenaar die toezicht houdt op de naleving van de APV, de afvalstoffenverordening en een aantal overtredingen uit de Wegen- en Verkeerswet, bijvoorbeeld fout parkeren.

De inkomsten van de boetes die zo’n ambtenaar voor ‘kleine ergernissen’ uitschrijft, verdwijnen in de gemeentekas. De gemeente moet dan ook de bezwaar- en beroepsprocedures zelf afhandelen. Dat brengt kosten voor bijvoorbeeld juristen met zich mee.

Nieuwerkerk aan den IJssel heeft nu uitgerekend dat de gemeentelijk toezichthouder jaarlijks 2600 boetes moet uitdelen van gemiddeld 50 euro per overtreding om uit de kosten te komen. Dat zijn ruim 7 bekeuringen per dag.

Een alternatief om ‘kleine ergernissen’ binnen gemeenten aan te pakken biedt de Wet OM-afdoening.

De gemeentelijk toezichthouder schrijft dan boetebeschikkingen uit waarvan de hoogte door de officier van justitie wordt bepaald. Het voordeel is dat ook justitie bezwaar- en beroepsprocedures afhandelt. Daardoor blijven de kosten voor een BOA – ongeacht het aantal boetes – jaarlijks 70.000 euro voor de gemeente.

De politieke partijen in de gemeente willen graag dat ergernissen als zwerfvuil, hinderlijk parkeren, graffiti en alcoholgebruik op de openbare weg worden aangepakt en zien de aanstelling van BOA’s als positief.

Het CDA voegt daaraan toe dat vandalisme en overlast van hondenpoep strikt moet worden aangepakt. De VVD en ChristenUnie/SGP zien graag dat geluidsoverlast worden aangepakt.

De politiek praat 30 januari verder over dit onderwerp.

 
 
Bron: AD Rotterdam
 
  23-1-2007  


|

FlitsKaart