Zwaardere boetes voor verkeersaso's

 

De SGP is blij dat het kabinet de SGP-motie over hogere verkeersboetes voor asociaal en gevaarlijk weggedrag uitvoert. Kees van der Staaij had daarop aangedrongen bij de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie.

Het kabinet wil dat de verkeersboetes over de hele linie omhoog gaan. De SGP gaat daarin mee, maar wil dat die verhoging vooral moet gelden voor de ergste overtredingen, zoals ’laagvliegen’, door rood licht rijden en gevaarlijk asociaal gedrag.

Minister Opstelten heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten: ’Ik heb naar aanleiding van dit signaal het Openbaar Ministerie opdracht gegeven om mij spoedig een voorstel te doen voor aanpassingen aan het eerdergenoemde tarievenstelsel, zodat dit na de geplande tariefsverhoging van 1 januari 2012 meer dan nu uitdrukking geeft aan het maatschappelijk ongewenste karakter van bepaalde gedragingen’.

 
 
Bron: Blik op Nieuws
 
  1-12-2011  


|

FlitsKaart