Zware materialen het beste voor veilige bermverharding

 

Zware materialen het beste voor veilige bermverharding
Welke berm helpt je, eenmaal uit koers geraakt, het snelst en veiligst weer op weg? Op dergelijke vragen over de beste bermverharding moet een Overijssels vergelijkend onderzoek antwoord bieden. De studie moet letterlijk de beste ondergrond en 'grip' opleveren voor ontspoorde automobilisten. Eerste conclusie: zwaardere producten als betonblokken bieden de weggebruiker nog het meest houvast. Helaas voor de wegbeheerder is die oplossing vaak het duurst.


Eén op de drie verkeersongevallen is 'enkelvoudig'. Dan gaat het om weggebruikers die, bijvoorbeeld door vermoeidheid overmand, van de weg raken en tegen een boom eindigen. Naar verhouding komt dit type ongevallen het meest voor op de provinciale 80 km-wegen.
Foto: Martijn Hurks Flitsservice


Bij gebrek aan heldere voorschriften (het Handboek Wegontwerp schrijft alleen de aanwezigheid van een halfverharde berm van 2,40 breed voor) besloot Overijssel tot een proefondervindelijke aanpak. Op de N746 (Almelo-Tubbergen), waar zich voorheen meerdere eenzijdige ongevallen voordeden, voerden slipdeskundigen op acht soorten bermverharding - telkens zo'n 100 meter lang - proeven uit. Ze moesten met personenauto's en zwaarbeladen vrachtwagens de juiste stuurcorrecties uitvoeren om de auto weer veilig op de weg te krijgen. Daarnaast werd het verkeer bij wijze van duurzaamheidtest over acht kleine stukjes van telkens tien meter lengte gevoerd om stabiliteit en hechtheid vast te stellen.Bij de tests bleven zwaardere materialen met een goede onderlinge samenhang tussen de diverse elementen het best op zijn plaats, meldt Evert Driegen, projectleider civiele werken van de eenheid wegen en kanalen van Overijssel, die voor de provincie nauw bij de vergelijkingsstudie betrokken is. Kunststof elementen als Netlon-vezel, Geoweb, Flowblock en de Ritterbermplaat voldeden bij de slip- en remproeven minder. Betomat (met betonblokjes op een waterdoorlatende mat) en berminjectie met een waterglasproduct (afgekeken van de waterbouw) voldeden beter maar zijn vrij prijzig. In de subtop zaten meer vertrouwde producten als de Doornikse breuksteen en de veel grovere Ibbenbürer-steen, die beide met grond gemengd in de berm worden aangebracht.


Veiligheid legt in de Overijsselse productvergelijking het meeste gewicht in de schaal, maar ook milieu (onder meer restantgebruikswaarde), kosten en kabeltoegankelijkheid spelen een rol.

Bovendien kan de studie nog een innovatief effect hebben. Driegen: 'Er is eigenlijk nog geen product dat specifiek voor bermverharding is gemaakt. Wat wij toepassen is dan ook eigenlijk ontworpen voor andere sectoren. Onze activiteiten trekken nu de belangstelling van veel leveranciers. De hoop is dat hieruit een impuls ontstaat voor een aparte ontwikkeling. Hier moet een markt voor komen'. De resultaten van het pioniersonderzoek worden dit voorjaar bekend.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bron: Verkeerskunde
 
  4-1-2003  


|

FlitsKaart