Zwolle-Deventer niet via N337

 

De N337, de Rijksstraatweg langs de IJssel tussen Zwolle en Deventer, moet veiliger worden. Daarom wil de provincie de maximum snelheid op die 80km-weg tussen Olst en Wijhe terugbrengen tot 60 kilometer per uur, en in de bebouwde kommen zelfs tot 30 km per uur.

Volgens de ontwerp-omgevingsvisie van de provincie Overijssel moet autoverkeer tussen Zwolle en Deventer in de toekomst niet meer over de N337, maar via Raalte rijden. Die route loopt via de N35 Zwolle-Raalte en de N348 Raalte-Deventer. Rijkswaterstaat wil de hele N35 op termijn al opwaarderen tot autoweg, met twee dubbele rijbanen. De provincie wil dat zelfde doen met de N348 tussen Raalte en Deventer, die deel zal uitmaken van de provinciale hoofdinfrastructuur. Daar moet maximaal 100 km per uur gereden kunnen worden.

Deze aanpak past in het streven van de provincie om doorgaand verkeer langs de IJssel terug te dringen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het nationale landschap langs die rivier en van de kernen Wijhe en Olst, waarvoor de N337 nu nog een hinderlijke barrière richting de IJssel vormt, aldus de visie.

’Afwaarderen tot erftoegangsweg’, heet dat in het jargon van verkeerskundigen. Het plan maakt deel uit van de ontwerp-omgevingsvisie van de provincie Overijssel voor de periode tot 2020 en verder. In die visie worden het streekplan, provinciaal verkeer- en vervoersplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengesmeed tot één beleidsdocument.

De resterende weggedeelten van de N337 (Olst-Deventer en Wijhe-Zwolle) worden in de provinciale plannen nog wel aangeduid als ’gebiedsontsluitingsweg A’, ofwel een hoofdweg van regionaal belang. Daarop kan maximaal 80 km per uur worden gereden. Omdat een 80km-regiem volgens de provincie niet voldoende is om een veilige weg te garanderen, wil de provincie meerdere ’pilots’ (proefprojecten) opzetten. Onder andere dus voor het traject Wijhe-Olst in de N337 Zwolle-Deventer.

Betrokken gemeenten hebben bedenkingen bij de plannen en dienden zienswijzen in.

 
 
Bron: De Stentor
 
  26-5-2009  


|

FlitsKaart