Grootscheepse alcoholcontrole A2Datum van foto's:
Tijdstip: Gehele nacht

In de media is ruimschoots aandacht besteed aan deze alcoholcontrole in navolging van diverse proeven op de A12.Men rijdt in ploegjes van een aantal agenten de A2 af en sluit de afritten hermetisch af. Vervolgens moet iedereen die de afrit afkomt meteen aan de kant om te blazen. Zo ook wij.
Dat snelheidcontroles de pan uitreizen weten we inmiddels. Daar wordt door de overheid genoeg aandacht aan gegeven.Echter worden juist deze controles minder snel uitgevoerd. Terwijl door alcoholgebruik meer ongevallen plaatsvinden dan door te hoge snelheid.


Maarja.. Snelheidscontroles kunnen met 1 man personeel veel meer en makkelijker worden ingezet en leveren meer op. Elke keer minimaal €28. Tot ergernis van de burgers er aan toe, want bijna iedereen gaat een keer nat.Daar wij deze alcoholcontroles alleen maar toejuichen, immers is elk glas teveel, besteden we aan deze uitgebreide controle grote aandacht.


klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Wij volgen deze avond het team van Traject 2. Dit team met agenten van het KLPDsteunpunt Wolfheze is om 20.00uur begonnen op de afrit Budel. Wij troffen hen aan op de afrit Aalst Waalre, Valkenswaard.


Hier werd eenieder van de weg geplukt en naar de blaasplaats gewezen.


Ik kon het niet nalaten om de sluitertijd van mijn camera er vertraagd op los te laten, wat dit prachtige plaatje opleverde.

Iedereen moest en zou blazen. Met ongeveer zo'n 8 à 10 agenten werden er dan ook vele staandehoudingen verricht.


Niet iedereen was er blij mee. Vele vonden het oponthoud en er waren ook enkele fietsers die er de draak mee staken, door verschillende leuzen te roepen.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Een flink stuk weg werd gebruikt voor de blaastesten. Alhier de Aalsterweg in Eindhoven.Nogmaals genomen met een langere sluitertijd. Dit moet om de foto s'nachts zo duidelijk mogelijk te krijgen, omdat flitsen hier met mijn camera te onduidelijke foto's zou geven.

De rij auto's werd steeds langer. Af en toe werd er dan ook getwijfeld en overlegd met de collega's, wie er reeds geblazen had en wie niet.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Zelf was de politie met een grote vloot auto's aanwezig. Wij telden er een stuk of 5-6. Er waren ook nog onopvallende auto's, motoragenten en VROSwagens aanwezig.

Eén bestuurder wist de controle te ontlopen door deze weg in te slaan. Aangezien de motoren op de snelweg bezig waren, glipte deze er doorheen, tot groot ongenoegen van de agenten.

Deze weg liep namelijk parallel met de afrit en met een draai van 180 graden reed hij meteen hierin.

Er werd meteen op gereageerd door er pionnen neer te zetten.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

De gebruikte blaasapparatuur. Deze selecteren (selectiemiddel) de automobilisten die wel en niet gedronken hebben. Hier wordt dus geen bekeuring uitgeschreven, daar het apparaat geen UVL waarde of promilage aangeeft.

Dit is nog een wat ouder type.

Zie hier het nieuwste model. In principe doet hij precies het zelfde.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

In deze bak worden alle gebruikte blaastuitjes verzameld, want het is niet zo fris om iemand anders zijn tuitje te gebruiken.

Er was zelfs een bestuurder die het zelf uit de verpakking wilde halen en op het apparaat wilde zetten. Dit omdat hij vond, dat hun handen en dergelijke niet meer erg fris waren, na al die tuitjes vast te hebben gehad van andere mensen.

Indien er geconstateerd werd dat iemand alcohol had gedronken, werd hij meegenomen naar een geijkte blaastest. Deze bevond zich in een trailer die vlak in de buurt gestationeerd stond.Deze trailer stond voor de pauze van 23.00uur geplaatst bij het tankstation De Grote Bleek richting Eindhoven na de afrit Maarheeze.Zo rond 00:00uur werd de controle hervat en verplaatste de trailer zich richten St. Oedenrode bij het Tankstation Oeijenbraak.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Hier werden dus diverse keren mensen heen gestuurd tezamen met een agent, om te kijken hoeveel men had gedronken.

Met dit apparaat werden de blaasproeven afgenomen. Iets groter dan bij de snelheidscontroleapparatuur (scrabblewoord?), is ook hier een ijksticker aanwezig.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Eventuele andere zaken, kan met behulp van de diverse systemen worden nagekeken.

Ook kan men hier de zaken uitwerken op de PC.

Toen wij weer vertrokken, waren 4 mensen naar de trailer gehaald voor een onderzoek met het ademanalyzeapparaat. Daar werd in deze volgorde de volgende waarden gemeten. Dit zijn geen promilles maar UVL waarden.
1e 210 => Net niet genoeg voor een bekeuring. Geluksvogel...

2e 310 => 2 uur rijverbod en uiteraard een bekeuring.

3e 375 => 3 uur rijverbod en bekeuring

4e 395 => 3 uur rijverbod en bekeuringDat valt opzich wel mee. Let wel: dit zijn alleen de resultaten van het Traject-team 2.

Naar alle waarschijnlijkheid, kwam dit doordat deze controle volledig in de media aandacht had gekregen. Deze controles worden in de toekomst onaangekondigd op meer wegen gehouden.Bij deze bedanken we de KLPD voor de medewerking aan deze reportage.Tekst en foto's: NvR
Terug naar het reportage overzicht