Jullie staken toch? Ja, maar nu even niet…Datum van foto's:
Tijdstip: 22.00 – 03.30 uur
895x

De controle aan de Lunetstraat ter hoogte van het NAC-stadion kreeg een andere opzet dan de vorige controles. Met de inmiddels bekende aanhanger werd wel de linkerrijstrook afgezet, maar bij gebrek aan een tankstation werd het verkeer na de aanhanger weer naar de linkerbaan gestuurd alwaar zij mochten blazen.


klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Slechts het verkeer staduitgaand werd gecontroleerd, het verkeer in de andere richting kon net als op de Ettensebaan ongestoord verder rijden.

De alcoholbus en de koffiebus stonden op de parallelweg, evenals de overige politievoertuigen. Het weinige verkeer op de parallelweg werd deze keer ook gecontroleerd.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Navraag hier, leerde ons dat de dader van de diefstal vastzat op de Mijkenbroek, het verzamelkantoor van de politie waar ook het VHT gevestigd is.

Een automobilist op de parallelweg verbaasde zich erover dat hij op de parallelweg gecontroleerd werd. De blaastest wees uit dat er alcohol in het spel was, alleen niet genoeg voor een nadere controle op de ademanalyseapparatuur welke in de koffie- en alcoholbus zit. Hij vroeg zich tevens af of de politie niet staakte. Jawel, maar nu even niet…

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Bij deze controle hebben we wederom een tijdje gesproken met dezelfde die ons voor alle controles had uitgenodigd. Wij vroegen ons af of er nog een persbericht van zou verschijnen en dat bleek het geval. Zie hier de schrikbarende resultaten van een nachtje alcoholcontroles in de bebouwde kom van Breda, waarbij aangetekend dat er met geen woord wordt gesproken over de resultaten van de controle met de ANPR:

17 bestuurders kijken te diep in het glaasje

BREDA: De politie van het district Breda en het Verkeershandhavingsteam (VHT) heeft vannacht op vier locaties in Breda met 30 agenten een alcoholcontrole gehouden. Er werden 484 blaastesten afgenomen. Er waren 17 bestuurders die te diep in het glaasje hadden gekeken. Daarvan waren er 5 die vallen onder de categorie beginnend bestuurder. Het hoogst gemeten percentage was 1045 ugl, terwijl voor gevorderde bestuurders 220 ugl is toegestaan.
De politie controleerde vannacht op de Ettensebaan, de Allerheiligenweg, de Graaf Hendrik III laan en de Lunetstraat. Er werden vijf rijbewijzen ingevorderd. Aan de actie namen ook 5 medewerkers van VVN afdeling Breda deel. Zij deelden gadgets uit aan gecontroleerde bestuurders met als opschrift BOB BLIJFT FRIS. Ook was er een medewerker van de gemeente bij de controles betrokken. Hij verzamelde gegevens voor een wetenschappelijk onderzoek.

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Na deze controle zijn we weer naar huis toegegaan omdat het inmiddels nog later geworden was.

Al met al wel heel leuk dat we ook op alle locaties werden uitgenodigd en dat Tomtector ons vergezelde.Tekst en foto's: Tomtector, MarcoV, Petertjuh
Terug naar het reportage overzicht